Veel barrières voor maatregelen die bosbranden voorkomen

Natuurbeheer Er zijn zat mogelijkheden om bosbranden te voorkomen, maar om sociaal-economische redenen gebeurt het niet.

Brandweerman in Californië.
Brandweerman in Californië. Foto Alvin Jornada/EPA

Te weinig brandweermannen, te weinig ervaring, te weinig geld, problemen met aansprakelijkheid. Het zijn slechts een paar van de vele sociaal-economische barrières die er in Californië voor hebben gezorgd dat in bossen het brandbaar materiaal (bladeren, takken) onvoldoende wordt verwijderd. En dat kan beginnende bosbranden in stand houden en verergeren.

Californië werd in 2017 en 2018 geteisterd door hevige bosbranden, en behalve de aanhoudende droogte wordt slecht vuurmanagement gezien als een van de oorzaken. Het nu gepubliceerde onderzoek was er op gericht te achterhalen waarom brandbaar materiaal (forest fire fuel) niet adequaat wordt weggehaald. Drie milieukundigen interviewden veertig ambtenaren, juristen, wetenschappers en medewerkers van ngo’s. Hun resultaten zijn deze maandag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Sustainability. Soortgelijke belemmeringen die ze in Californië vinden, komen ook voor in Australië, Zuid-Afrika en het Middellandse Zeegebied, schrijven de onderzoekers.

Gecontroleerde brand

Ze maken onderscheid tussen drie vormen van beheer: het verwijderen van brandbaar materiaal op de bosbodem (prescribed burns), het selectief verwijderen van materiaal waarlangs vuur omhoog kan kruipen, zoals struiken, in bomen hangende dode takken en dode takken en bomen zelf (mechanical thinning), en het in brand zetten van afgelegen gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden (managed wildfire).

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat landeigenaren aansprakelijk zijn mocht een gecontroleerde brand ‘ontsnappen’. Uit angst voor een faillissement mijden ze daarom gecontroleerde branden. En als iemand toch besluit tot bijvoorbeeld een prescribed burn, dan vereist dat een brandplan, toestemming van de staat en het lokale orgaan voor luchtkwaliteit, goede weersomstandigheden en getraind personeel. Goedkeuring voor een aanvraag kan soms zo lang duren dat de periode met geschikt weer (koel, windarm) alweer verstreken is. Mocht het toch tot uitvoer komen, dan wordt daarvoor vaak CAL FIRE, onderdeel van het staatsministerie voor bossen, in de arm genomen. Maar hun mensen werken hoofdzakelijk in het brandseizoen, en zijn vooral gericht op het blussen van al woedende branden.

In veel districten wordt 38 tot 51 procent van de brandplannen niet uitgevoerd.