Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Zijn digitale NRC-lezers sneller van hun stuk gebracht en tot reageren geneigd dan andere lezers? Die vraag rees op bij de Opinieredactie nadat we deze week een artikel publiceerden waarin politicus Thierry Baudet zijn overleden „leermeester” Roger Scruton, conservatief Brits filosoof, herdacht. Meteen nadat zijn verhaal op nrc.nl kwam, stroomden online de lezersreacties binnen. Het werden er meer dan honderd. NRC had Baudet „geen podium” moeten bieden, laat hem „gewoon een rouwadvertentie plaatsen”, schreef D. Buningh verontwaardigd. Andere lezers reageerde in vergelijkbare bewoordingen. Thom Legendal („geen Thierry-fanaat”) vond het juist „krachtig” dat NRC – bovenop een redactionele necrologie – Baudets overpeinzingen afdrukte. Meneer of mevrouw Geleyns noemde dat zelfs „dapper”. En R. Abspoel is NRC „zeer erkentelijk” omdat het stuk vooral inzicht verschaft over de auteur – Baudet zelf. Op dat laatste punt gingen verschillende mensen nog door. Had Baudet zijn voorbeeld wel goed begrepen?

Zoals we van u gewend zijn, werd het debat in de commentaren onder de online-versie van het stuk allengs inhoudelijker. Zo kreeg Bart van Leeuwen veel bijval toen hij zich afvroeg hoe Baudets „adembenemende onverschilligheid over de huidige milieucrisis” te rijmen is met Scrutons „anti-urbane terug-naar-de-natuurvisie”.

Opvallend genoeg bleef het in de e-mailinbox, waar normaal gesproken uw brieven binnen stromen, nogal stil. Veel post over kernenergie, waarvoor columnist Rosanne Hertzberger een lans had gebroken. Maar over Baudet kwam slechts een klein aantal brieven – alle zeer inhoudelijk. Niemand die ons rechtstreeks schreef dat we het inkijkje in de zielenroerselen van de politicus achterwege hadden moeten laten.

Zegt dat iets? We zijn er hier nog niet helemaal uit.

chef Opinie