Brieven

Brieven

Foto ANP
Foto ANP

Een plan van wetenschapsfinancier NWO om aanvraagstress en werkdruk van (jonge) wetenschappers te verlichten is voorpaginanieuws (Universiteiten en NWO willen af van voortdurende stress rond onderzoeksaanvragen, 13/1). Door onderzoekers beter te laten begeleiden in het schrijven van onderzoeksvoorstellen zouden alleen écht kansrijke voorstellen ter beoordeling bij NWO worden aangeboden. Helaas lost dit plan de fundamentele problemen van de wetenschapsfinanciering niet op. Zo gaat immers het beetje geld wat er is naar die onderzoekers die de meest overtuigende onderzoeksaanvragen schrijven. Dat doen onderzoekers al lang niet meer alleen, maar in nauwe samenwerking met professionele schrijvers en editors. De meest overtuigende onderzoeksvoorstellen leveren echter niet per definitie het beste onderzoek op en bovendien wordt door voortschrijdend inzicht vaak van het originele onderzoeksplan afgeweken. In echt goed wetenschappelijk onderzoek kan je niet voorspellen waar het onderzoek je exact heen brengt en is een zeer gedetailleerd onderzoeksplan onbruikbaar en potentieel schadelijk voor de wetenschappelijke vrijheid. We zouden veel meer moeten kijken naar de recente wetenschappelijke output. We zouden succesvolle onderzoekers en niet gepolijste aanvragen moeten financieren.