Recensie

Recensie Muziek

Grillige combinaties met zucht naar eigen klank

Jo Goes Hunting klinkt ondoorgrondelijk. En dat is precies de bedoeling van muzikant Jimmi ‘Jo’ Hueting. De Nijmeegse Hueting (29) zingt, drumt, speelt keyboards, gitaar en bas. Op Front Row, het tweede album met zijn ‘popband’, lijkt Hueting uit diverse brokstukken een geheel te willen smeden. Maar de lasnaden blijven zichtbaar: hier een brok lieftallige koorzang, daar een dreinend keyboard, kletterende drums, en soms een startende motor. Uit deze onderdelen ontstond het stroeve ‘Drowned In The Crowd’. De componenten voegen zich glooiender in ‘Until It’s Over’, dat swingend opent met r&b, om vervolgens doorsneden te worden door dreunende brom. Zo verzamelt Hueting zijn grillige combinaties. Niet altijd toegankelijk, maar met een doortastende zucht naar eigen klank.

Live: 16/1 Burgerweeshuis, Deventer; 25/1 Rauwkostfestival, Den Bosch.