Brieven

Nederland, steun de vrijhandel in Afrika

Foto Finbarr O’Reilly/Reuters

Volgens het artikel Op papier is de Afrikaanse Vrijhandelsunie héél mooi (13/1) zullen de effecten van de oprichting van een Afrikaanse Vrijhandelsunie nog enige tijd op zich laten wachten. Natuurlijk, beleid implementeren is een stuk moeilijker dan beleid maken – niet alleen in Afrika maar ook in Nederland en de rest van Europa.

Het belang van vrije handel voor armoedebestrijding en voedselzekerheid is groot. Populistisch beleid in Amerika en Europa vergroot de obstakels voor Afrikaanse boeren om nieuwe afzetmarkten te betreden. In de afgelopen tien jaar vertegenwoordigde inkomenssteun bijna de helft van het totale inkomen van de 6,3 miljoen boeren in de Europese Unie.

Grote opkomende economieën, zoals Brazilië, China, India en Indonesië, volgen steeds meer het voorbeeld van de VS en Europa en introduceren verstorende landbouwsteun. Dit betekent dat boeren in andere landen een zware strijd tegemoetgaan: ze moeten investeren en tegelijk concurreren op prijs, zowel op de exportmarkt als in lokale markten waar goedkope gesubsidieerde producten worden gedumpt.

Het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid richt zich op hulp en handel. In de praktijk wordt dit vaak vereenvoudigd tot exportbevordering voor Nederlandse bedrijven. Maar hulp en handel zou juist ook regionale handelspromotie moeten inhouden. Het ondersteunen van de snelle invoering van de Afrikaanse continentale vrijhandelsovereenkomst zou een prioriteit voor de Nederlandse overheid moeten zijn.