Opinie

Te berde

Mijn man en ik zaten aan tafel te praten toen Dinesh (toen tweeënhalf) vanuit zijn kinderstoel zijn vingertje opstak en op ietwat verontwaardigde toon zei: „Mag ik ook nog iets te berde brengen?!”

Wij keken elkaar verbijsterd aan: hoe kon zo’n hummel in vredesnaam zoiets uit zijn mondje krijgen? De vraag werd kort daarna beantwoord toen wij meekeken naar Sesamstraat en dezelfde vraag, op dezelfde verontwaardigde toon, uit de mond hoorden komen van de legendarische Aart Staartjes.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl