Mediatoezichthouder overtreedt aanbestedingsregels

Commissariaat voor de Media Het Commissariaat voor de Media verstrekte tientallen keren opdrachten boven de 50.000 euro zonder meerdere offertes te vragen.

Door onze redacteuren en

Het Commissariaat voor de Media heeft jarenlang op grote schaal de aanbestedingsregels overtreden. De toezichthouder, die uit gemeenschapsgeld wordt betaald en controleert of publieke omroepen hun geld rechtmatig besteden, verstrekte de laatste vijf jaar tientallen keren opdrachten boven de 50.000 euro zonder meerdere offertes op te vragen. Overheidsorganisaties moeten in de regel boven de 50.000 euro minimaal drie offertes opvragen om vriendjespolitiek te voorkomen en onzakelijke transacties te ontmoedigen.

Lees ook de reconstructie: Commissariaat voor de Media al jaren in de fout met aanbestedingen

Het Commissariaat mag daar alleen van afwijken als het verantwoordt waarom de regels niet gevolgd worden. Na vragen van NRC laat het Commissariaat weten dat zijn afwijkende gedrag „vaak niet deugdelijk is gemotiveerd, althans dat daarvan geen schriftelijke motivering kan worden achterhaald”.

Uit documenten die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zijn vrijgegeven blijkt voormalig Tweede-Kamerlid Marja Wagenaar als een soort huisadviseur te hebben gefungeerd. Tussen januari 2015 en september 2019 werd zij iedere maand ingehuurd en maandelijks uitbetaald. Haar bedrijf kreeg sinds 2014 in totaal voor bijna een half miljoen euro aan opdrachten. Wagenaar zegt dat het om een „scala aan werkzaamheden” ging, waarbij misschien één keer de grens van 50.000 euro werd overschreden. „Ik heb nooit iets geweten van die interne aanbestedingsnorm totdat de accountant er begin dit jaar vragen over ging stellen.”

Het Commissariaat heeft de afgelopen maanden een intern onderzoek ingesteld na vragen van NRC over hoe hij met geld omgaat. De toezichthouder heeft zijn procedures aangescherpt zodat afwijking van beleid „zorgvuldig wordt onderbouwd en gedocumenteerd”. Ook is er een compliance officer aangesteld „die de naleving van de wet- en regelgeving bevordert, waaronder de naleving van het beleid inzake externe inhuur”.

Bestuurder Eric Eljon werd vorig jaar geschorst en ontslagen vanwege een vertrouwensbreuk nadat hij een debuutroman publiceerde die zich in de mediawereld afspeelt. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam kort daarna afscheid, haar benoemingstermijn liep af. Zij lieten een organisatie achter in grote problemen. Er is sprake van een hoog personeelsverloop, onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich angstig, onveilig en gefrustreerd. Er worden veel externe krachten ingehuurd.

De Cock Buning begon deze maand op een belangrijke lobbyfunctie voor Netflix in Europa. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter mislukte, waardoor nu een tijdelijke voorzitter is benoemd. Ook hebben leidinggevenden nevenfuncties die op gespannen voet staan met hun werk als toezichthouder. Zo is collegelid Jan Buné voorzitter van de boekhoudcommissie van de Russische Mail.Ru Group, een internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur. Daarvan is nooit melding gemaakt bij het ministerie, schreef NRC een half jaar geleden.

Reconstructie pagina 12-13