Opinie

Nieuw

Onze tandarts is met pensioen en ondergetekende, kwieke zestiger, gaat kennis maken met zijn (nog jeugdige) opvolger. Na de controle wordt wat informatie uitgewisseld over mogelijkheden om de verkleurde amalgaamvullingen te vervangen door mooie witte; hem lijkt dat helaas niet zo’n goed idee. Al pratend kijkt hij nog wat langer naar het scherm waar mijn gebit digitaal prijkt en zegt wat onthutst: „Uw vullingen zijn ouder dan ik.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl