Brieven

Brieven

Foto Bram van de Biezen/ANP

Kritiek op emissievrije kernenergie helpt niet bij het oplossen van het klimaatprobleem. De afgelopen vijftig jaar had deze energievorm bij kunnen dragen aan een schonere atmosfeer. Dat is – door een lobby van politiek-links en de fossiele industrie – niet gebeurd. Ook Eurocommissaris Frans Timmermans (‘Nederland moet zich aan klimaatafspraken houden’, 8/1) ziet beren op de weg: kernenergie zou niet duurzaam zijn, en bovendien duurder dan zon- en windenergie. Ten eerste wordt hier een vals dilemma opgeworpen. Het is ondenkbaar dat zon en wind in onze gehele energiebehoefte kunnen voorzien. De infrastructuur (lees: batterijen) om fluctuaties in weer en licht op te vangen, is niet aanwezig, zeer kostbaar, en vergt een grote hoeveelheid zeer vervuilende metalen. Het netwerk kan het huidige percentage zon- en windenergie prima aan, maar er is een grens. Opwekking door kernenergie is wel zeer betrouwbaar en stabiel. Ten tweede wordt opgeworpen dat kernenergie niet duurzaam is. Dit klopt, in de zin dat een kerncentrale niet eeuwig meegaat. Maar een zonnepaneel of windmolen gaat ook niet eeuwig mee. Voor onze en de volgende generatie is dit irrelevant: wat telt is de uitstoot in de komende honderd jaar. Om het klimaatprobleem op te lossen, moeten we nú echter elke kans met beide handen aangrijpen. Kernenergie hoort daarbij.