Brieven

Brieven 14/1/2020

Kernenergie (2)

Onverantwoordelijk

Het pleidooi van Rosanne Hertzberger voor meer kernenergie (Luister Frans, ik wil juist méér kernenergie, 11/1) is een gepromoveerd natuurwetenschapper onwaardig. Het is volstrekt onverantwoord om in de discussie over dit onderwerp het meest riskante en ongrijpbare aspect daarvan volledig buiten beschouwing te laten, namelijk het feit dat kernafvalproducten radioactieve straling blijven uitzenden over een periode die veel langer is dan de tijd die verstreken is sinds wij als homo sapiens op twee benen zijn gaan lopen. Laten we niet vergeten dat het al vaker niet goed is afgelopen met wie het vuur van de goden steelt.

Migratie

Betrokken bij deze klei

Kiza Magendane stelt in ‘U en ik, wij zijn migranten' (11/1) dat we de aarde op basis van menslievendheid met elkaar moeten delen, zonder anderen en onszelf te willen beperken tot het stukje land „waar je toevallig bent geboren”. We hebben immers geen wortels en we hebben zelf niet bijgedragen aan de welvaart die vóór ons in ons land is gecreëerd. Door stamboomonderzoek ontdekte ik dat al mijn voorouders, tot vele eeuwen terug, zijn geboren in de driehoek van het huidige Nederland, Vlaanderen, het noordwesten van Frankrijk en het gebied rond Keulen. Wat moet ik met die genealogische informatie? Ik heb een stuk Vlaardingse rivierklei uit mijn tuin gepakt en ernaar gestaard als Hamlet naar de schedel; er kwam geen antwoord. Mijn vrouw is Koreaans. Zij geniet in dezelfde mate van onze tuin als ik.

Magendane verwijst naar Rousseau die stelde dat privébezit van grond solidariteit om zeep heeft geholpen. Toch begint mijn gevoel van betrokkenheid bij de wereld op de kleipunt waar mijn voorgeslacht al eeuwen op heeft lopen zwoegen. De juiste vraag voor mij is hoe ik mij liefdevol kan openstellen voor de rest van de wereld zonder die bijzondere betrokkenheid op te hoeven geven. De menselijke soort gedijt bij stabiliteit en territoriale identificatie is daarin een wezenlijk element.

waterstof

Lekker vooruitgedacht

In NRC stond een goed artikel over waterstof als energiebron (De wereld kan op waterstof rekenen, 11/1). Een van de gebruiksopties is om waterstof toe te voegen aan het aardgas voor het nieuwe koken. Jammer dat deze regering in haar opperste wijsheid heeft besloten per 1 juli 2019 alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij te bouwen, dat wil zeggen: zonder aardgasleidingen. Daarmee wordt het toevoegen van waterstof in die woningen een uitdaging!

Britse Koningshuis

Laat dit het einde zijn

Natuurlijk mag prins Harry met zijn leven doen wat hij wil, maar niet op kosten van de belastingbetaler, half erin, half eruit (Harry en Meghan dwingen Elizabeth om bij te draaien,13/1). Dit zou weleens het begin van het einde van de monarchie kunnen zijn. Gezien de tijdgeest een normale ontwikkeling. De Britse monarchie is niet meeveranderd zoals die in andere Europese landen. Dat een 93-jarige overgrootoma nog haar taken uitvoert terwijl er inmiddels al drie nazaten zijn, is eigenlijk van de zotte! Daar-om vind ik het model van de Duitse Republiek, waar zowel de president als de Bundeskanzler wordt gekozen, nog het beste voorbeeld van wat het zou moeten zijn.

Correcties/aanvullingen

Bahrein en Qatar

Op het kaartje bij Het is verrassend stil in de Golfstaten; hoort Europa dat wel? (O&D, 11/1, p. O8) zijn Bahrein en Qatar verkeerd gesitueerd. Hieronder vindt u de juiste kaart.