Advies Remkes: luchtvaart mag alleen groeien bij vermindering stikstofuitstoot

Hoewel de stikstofemissie van de luchtvaart beperkt is, moet de sector volgens de commissie-Remkes ook minder gaan uitstoten.
Schiphol mag volgens de commissie-Remkes niet groeien als de Nederlandse stikstofuitstoot niet omlaag gaat.
Schiphol mag volgens de commissie-Remkes niet groeien als de Nederlandse stikstofuitstoot niet omlaag gaat. Foto Olivier Middendorp

Schiphol mag alleen groeien en Lelystad Airport alleen open als de Nederlandse stikstofuitstoot wordt verminderd. Dat staat in een uitgelekt advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. Hoewel het stikstofaandeel van de luchtvaart beperkt is, acht de commissie het „rechtvaardig ten opzichte van andere sectoren” dat ook de luchtvaartsector minder gaat uitstoten. Het advies zou pas woensdag openbaar worden gemaakt, maar lekte dinsdagavond uit.

Het stikstofaandeel van de luchtvaart wordt tot nu toe te laag gerapporteerd, schrijft het Adviescollege, omdat alleen gekeken wordt naar vliegbewegingen tot 3.000 voet (ruim 900 meter). Daardoor wordt uitgegaan van een aandeel van 0,1 procent, terwijl dit inclusief de uitstoot uit hogere luchtlagen neerkomt op 0,7 tot 1,1 procent. Tegelijkertijd, schrijft het college, is de uitstoot niet zo groot als doorgaans wordt gedacht. Daardoor is „de beeldvorming over de luchtvaart als grote vervuiler voor stikstof niet in overeenstemming met de werkelijkheid”, concluderen de commissieleden.

Lees ook: Hoe is het stikstofprobleem ontstaan en 12 andere vragen

De commissie-Remkes ziet wel mogelijkheden om de uitstoot te beperken, zoals elektrisch taxiën, vernieuwing van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, het verminderen van het aantal vluchten en het weren van vervuilende vliegtuigen. Voor het aanpakken van de uitstoot boven 3.000 voet, van overvliegende toestellen, moet volgens het Adviescollege internationaal naar een oplossing gezocht worden.

De conclusies volgen op een advies van de commissie-Remkes uit september 2019 waarin werd vastgesteld dat Nederland de stikstofuitstoot drastisch moet verminderen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie), die namens het kabinet de leiding heeft in het stikstofdossier, had het Adviescollege gevraagd om vervroegd een oordeel te vellen over de Nederlandse luchtvaart.