2.500 jonge alleenstaande asielzoekers verdwenen

Minderjarigen In tien jaar tijd verdwenen honderden kwetsbare minderjarigen uit azc’s. Sommigen vallen in handen van mensensmokkelaars.

In tien jaar tijd zijn ruim 2.500 kinderen uit asielzoekerscentra ‘met onbekende bestemming’ vertrokken. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en voogdij-instelling Nidos, opgevraagd door NRC.

Deze zomer werd al bekend dat de afgelopen vijf jaar honderden kinderen uit de asielzoekerscentra ‘verdwenen’. De nieuwe cijfers laten gedetailleerd zien uit welke centra ze vertrekken en dat bijna 140 kinderen verdwenen tijdens hun verhuizing naar het volgende asielzoekerscentrum. Van de meeste vertrokken kinderen is hun huidige verblijfplaats onbekend.

Een deel van de kinderen reist volgens het COA en Nidos waarschijnlijk door naar familie in Nederland of elders in Europa. Maar een onbekend deel valt in handen van mensenhandelaren. Tussen 2014 en 2018 kwamen de minderjarige slachtoffers van uitbuiting uit Vietnam (63), Eritrea (59), Afghanistan (40), Guinee (35), Sierra Leone (22) en Syrië (17), blijkt uit een rapportage van nationaal rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar vorig jaar.

„We weten dat deze kinderen kwetsbaar zijn om in de handen te vallen van mensen die hen uitbuiten”, laat Bolhaar weten. „Deze kinderen moeten kunnen rekenen op de bescherming van de Nederlandse overheid.”

Ruim 11.700 alleenstaande minderjarige vluchtelingen vroegen de afgelopen tien jaar asiel aan in Nederland. Ten minste 2.556 kinderen vertrokken voortijdig. Het exacte aantal kan hoger liggen, omdat voogdij-instelling Nidos geen cijfers heeft verstrekt voor de periode 2011 tot en met 2014.

Vooral het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat wegloopt, flink gestegen. Dit komt volgens het Nidos en COA doordat meer kinderen uit veilige landen zoals Marokko en Algerije asiel aanvragen. „Dit is een groep die relatief vaak met onbekende bestemming vertrekt”, zegt een woordvoerder van het COA. Het zijn vaak kinderen die minder kans hebben op een verblijfsvergunning. „Zolang we niet weten waar deze kinderen verblijven is dat zorgwekkend. Dit is ook een kwetsbare groep.”

Ruim een jaar geleden concludeerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de kwaliteit van opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet optimaal is.

Volgens de inspecties was er te weinig aandacht voor de „veiligheidsrisico’s” en onvoldoende samenwerking tussen de mentoren in de azc’s en de voogd van de kinderen.

Per jongere verschilt het type opvang.Asielzoekers jonger dan vijftien jaar komen in een opvanggezin. Kinderen die in Nederland blijven, gaan naar een Nidos-woongroep (4 tot 12 jongeren). Jongeren die weinig kans maken op verblijfspapieren wonen bij het COA. Slachtoffers van mensenhandel, of kinderen die een verhoogd risico hierop lopen, krijgen intensieve begeleiding in de een van de twee beschermde opvanghuizen.

In tien jaar verdwenen ruim honderd kinderen uit die beschermde opvang, blijkt uit COA-cijfers. De meeste kinderen lopen weg uit opvangcentra in Ter Apel (302) en Oisterwijk (177).

Verdwenen uit Oisterwijk pag. 8.