Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Ruim na de jaarwisseling dreunde het vuurwerkdebat in onze inbox nog flink door. Als opinieredactie proberen we week in week uit alle kanten van het onderwerp te belichten, maar NRC-lezers zijn rolvast en eensgezind. Van de 33 brieven en drie artikelen die we over het onderwerp ontvingen, pleitte het overgrote merendeel voor een geheel of gedeeltelijk verbod zoals het kabinet dat nu in de maak heeft.

Dat is, anders dan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff suggereerde, „een liberale maatregel”, doceerde Jan van Wijngaarden vrijdag. De overlast, de vervuiling en het gevaar van de knallers beperken ten slotte de vrijheid van anderen.

Vooral het pleidooi dat Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek in NRC vóór vuurwerk hield, lokte bozige reacties uit. Marcel Oomen vergeleek zijn argumentatie met het credo van de Amerikaanse wapenlobby: guns don’t kill people, people kill people. „Volgens Teunissen is er iets mis met het gedrag van Nederlanders”, schrijft hij. Hans Groeneveld schreef dat Teunissen „een flinke plaat voor het hoofd” heeft omdat vuurwerk „haaks” staat op klimaatproblematiek. Angstige honden, meent hij, hebben „soms meer verstand dan menig vuurwerkliefhebber”. Niet alleen huisdieren, ook astmapatiënten zijn vuurwerk liever kwijt, schreven meerdere lezers.

Volgens hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga is na de Urgenda-klimaatuitspraak een verbod via de rechter zo af te dwingen. Maar Arend Geul schreef ons dat mogelijke spanningen tussen de uitvoerende en rechterlijke macht de zaak „niet waard” zijn. Hij wil een ‘burgerforum’ waarin een dwarsdoorsnede van Nederland volgens het principe van participatieve democratie enkele weekends de koppen bij elkaar steekt om samen een oplossing te vinden. Laten de voorstanders zich daar dan wél horen?

chef Opinie