Brieven

Brieven 11/1/2020

Faro-ramp

Geen angstcultuur

Afgelopen week oordeelde de rechter dat de Nederlandse autoriteiten fout zaten bij de afhandeling van de Faro-ramp, lees ik in de krant (Er is nu gerechtigheid maar we blijven verliezers, 8/1). Ik ben als gezagvoerder bij Martinair op de B767 kort voor het fatale ongeluk van de DC-10 op Faro op dezelfde landingsbaan op Faro geland. De omstandigheden waren duidelijk gunstiger toen ik met mijn bemanning de nadering en landing uitvoerde maar wijzigde aanzienlijk tijdens het taxiën en parkeren van het vliegtuig. Inhoudelijk sluit ik mij aan op de reactie van de heer Baksteen en ga ik niet in op het onderzoek van de Raad van de Luchtvaart. Wel spreek ik met klem tegen dat ten tijde van het ongeluk de cultuur binnen Martinair er een was van angst en druk vanuit de directie, de vliegveiligheid aangaande. Een doorstart of het uitwijken naar een andere bestemming omdat een veilige landing niet kon worden gemaakt, stond nooit ter discussie.


Oud gezagvoerder Martinair Holland

Lintje Koelewijn

Waarvoor dan?

Met grote verbazing las ik dat zanger Peter Koelewijn onderscheiden was met de medaille van Officier in de Orde van Oranje (Lintje voor Peter Koelewijn, 7/1). De reden: zijn hit Kom van dat dak af was zestig jaar geleden uitgekomen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zulke hoge onderscheidingen voor zo iets onnozels worden verleend! De man had een hit met een onmogelijke tekst en verdiende er zestig jaar goed aan. Het wordt hoog tijd dat er met meer verstand zorgvuldig met dit soort zaken wordt omgegaan, want de lintjes worden door deze praktijken waardeloos.

maximumsnelheid (1)

Niet hinderen

P.J. Berends vraagt zich af waarom men nu niet zelf al de snelheid verlaagt tot 100 km/u, aangezien deze maximumsnelheid eraan komt. (‘Nu al honderd rijden’, 9/1). Dat is simpel: waarschijnlijk doordat de meeste mensen veilig en verantwoordelijk met het verkeer meerijden en zo anderen het minst tot hinder zijn.

Het is asociaal door zelf (zonder de herkenbaarheid van een caravan of vrachtwagen) langzamer te rijden. U vraagt dan immers van andere automobilisten extra op u te letten en de snelheid achter u aan te passen.

Het hinderen van ander verkeer en gevaar veroorzaken (dat kan ook door langzamer rijden) is daarnaast bij wet gewoon verboden. Het is dus verstandig niet zomaar langzamer te gaan rijden dan de maximumsnelheid als die veilig gereden kan worden.

Dus ja, dan is er een oekaze van de overheid nodig. Daar is die overheid immers voor. Of betaalt u ook alvast extra belastingen als u weet dat er een belastingverhoging aankomt?


Apeldoorn

maximumsnelheid (2)

Gebeurt al lang

Al voordat bekend werd dat de maximumsnelheid naar 100 km/u zou gaan, reed ik in de auto nooit harder dan 110 op snelwegen. Uit milieu-overwegingen en omdat dat simpelweg zuiniger rijdt. Aangezien ik dezelfde gedachte had als P. J. Berends uit Zwolle (Nu al honderd rijden, 9/1), rijd ik, ook om vast te wennen, sinds enige tijd 100km/uur op snelwegen.

Misschien rijdt de heer P. J. Berends in het verkeerde deel van het land? Ik rijd regelmatig op de A7, A6, A44 en de A12 en geregeld rijd ik achter automobilisten die dezelfde snelheid rijden als ik en soms passeer ik zelfs automobilisten. Ik kom ze dus wel tegen, mensen die om welke reden dan ook niet harder rijden dan 100. Nu al.

mensenrechten

Ook plichten Ajax

Ajax maakt geen statement tegen mogelijke mensenrechtenschendingen in Qatar, want: „Wij weten wat er in de wereld speelt, maar zijn niet de partij om daar een statement over te maken”, aldus directeur Edwin van der Sar.

Dat valt volgens mij te betwijfelen. Ajax is een bedrijf en juist voor bedrijven zijn in het afgelopen decennium richtlijnen opgesteld op het vlak van (mede)verantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen. In 2011 hebben de Verenigde Naties ‘Richtlijnen voor Bedrijfsleven en Mensenrechten’ vastgesteld en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft haar ‘Richtlijnen voor verantwoordelijk handelen van internationaal opererende bedrijven’ daarop aangepast (OESO Richtlijnen). De Nederlandse overheid heeft door ondertekening deze OESO Richtlijnen van toepassing verklaard op het Nederlandse bedrijfsleven. Dus ook op Ajax. Dit betekent dat ook van Ajax wordt verwacht dat het due diligence (gepaste zorgvuldigheid) toepast in zijn internationale relaties.

Ook wanneer zo’n relatie slechts leidt tot indirecte betrokkenheid bij mogelijke mensenrechtenschendingen dient een bedrijf volgens de richtlijnen daarover in contact te treden met zijn internationale relaties. Van een bedrijf wordt bovendien verwacht dat het, op basis van de reactie van de internationale relatie, bereid is publiek verantwoording af te leggen over een besluit om het contact met die relatie voort te zetten. Belanghebbenden kunnen een vermeende schending van de OESO Richtlijnen melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Correcties aanvullingen

Hubble

In het artikel Hubble maakt foto van reuzenspiraalstelsel (7/1, p. 3) stond dat sterrenstelsel UGC 2885 1 miljard sterren bevat. Dat klopt niet: reuzenstelsel UGC 2885 bevat er grofweg 1 biljoen.

Koelkast

In het artikel Een nieuwe koelkast kopen loont, de oude recyclen ook (Leven, 11/1, p. L11) staat dat een koelkast met A+ bijna 50 procent meer energie verbruikt dan een A+++. Het is bijna twee keer zoveel.