Opinie

Twistgesprek: Zamel wel/geen geld in voor rijke landen zoals Australië

Humanitaire hulporganisaties zamelen geld in voor noodhulp aan het door bosbranden getroffen Australië. Niet meer dan logisch, vindt Pim Kraan. Absurd, meent Paul Hoebink. Twistgesprek onder leiding van Elian Yahye.

Twistgesprek

De foto’s en video’s van zwartgeblakerde bossen en verbrande koala’s gingen al snel de hele wereld over. Dat Australië door de nu al maanden aanhoudende bosbranden te maken heeft met een ecologische catastrofe, zal weinig mensen ontgaan zijn. Volgens schattingen van experts zijn er waarschijnlijk al honderden miljoenen dieren om het leven gekomen.

Organisaties als het Wereld Natuur Fonds staan daarom op scherp, maar ook humanitaire organisaties vragen hun donateurs om geld. Het Rode Kruis opende gironummer 5125 voor iedereen die de menselijke slachtoffers van de bosbranden wil helpen. Save the Children ondersteunt via zogeheten Child Friendly Spaces getraumatiseerde kinderen.

Dat dit een nobel streven is, zullen weinigen betwisten. Toch wringt het bij sommigen: waarom zou er geld opgehaald moeten worden voor een rijk land als Australië? Is noodhulp niet juist bedoeld voor landen die zelf de middelen niet hebben om voor burgers in nood te zorgen?

Bij hulp aan kinderen is het niet relevant of het land waar zij vandaan komen rijk of arm is, stelt directeur Pim Kraan van Save The Children. Maar hulporganisaties hebben beperkte middelen, vindt Bijzonder Hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink, dus Australië zou geen prioriteit moeten zijn. Stelling van dit twistgesprek: zamel geen geld in voor rijke landen zoals Australië.

Pim Kraan is PK, Paul Hoebink is PH.

PK: „Wij zamelen geen geld in voor landen, maar voor kinderen. Want waar kinderen hulp nodig hebben, staan wij voor ze klaar. In rijke en arme landen. Dat doen we al honderd jaar, wereldwijd en dus ook in Australië.”

PH: „De bosbranden in Australië zijn een ramp voor natuur en milieu. Ik kan me goed voorstellen dat mensen wat willen doen, als ze verkoolde kangoeroes en half verbrande koala’s zien. Maar Australië hoort bij de tien rijkste landen van de wereld. Dat jullie geld ophalen voor humanitaire hulp aan een land als Australië is in mijn ogen absurd.”

Lees ook: rekeningnummer geopend voor Australië.

PK: „Australië heeft net als Nederland het Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Hulp aan kinderen bij zulke grote rampen is daarin bindend vastgelegd. Kinderen moeten bij zo’n grote ramp direct psychologisch worden bij gestaan. In Nederland gebeurt dat ook. Ngo’s werken dan nauw samen met de overheid bij de verlening van dergelijke hulp. Iedereen neemt verantwoordelijkheid. De een blust en evacueert, de ander vangt de kinderen op. Wie wat betaalt is niet zo’n spannende vraag.”

PH: „De economische schade van de bosbranden is tot nu toe relatief gering. Momenteel zijn er verzekeringsclaims voor zo’n 700 miljoen dollar. De regering heeft al 2 miljard dollar gereserveerd om burgers schadeloos te stellen. Dat is eigenlijk allemaal peanuts, als je ziet dat de Australische rijksbegroting meer dan 500 miljard dollar bedraagt en de regering denkt nog een begrotingsoverschot over te houden. De dubbeltjes en kwartjes die wij kunnen bijdragen zijn dan volstrekt overbodig. De Australische regering heeft alle middelen om voor haar eigen kinderen te zorgen.”

PK: „Als hulp acuut moet worden verleend en de vraag de lokale capaciteit te boven gaat, dan handel je. Debatteren over wie het eigenlijk zou moeten betalen helpt geen kind.

PH: „De meeste schade van de Australiërs die hun huis of bedrijf kwijt zijn, wordt dus vergoed. En er zijn dus ook voldoende middelen daar om kinderen te helpen.

PK: „Ook in het steenrijke Nederland zamelt Save the Children geld in voor hulp aan kinderen: in asielzoekerscentra en voor kinderen in achterstandswijken die kampen met armoede en schulden. Je zou je kunnen afvragen of dergelijke zorg ook niet een regeringsverantwoordelijkheid is. Maar gewoon je steentje bijdragen lost acuut veel meer op.”

PH: „Save the Children zou in mijn ogen veel beter geld kunnen ophalen voor de kinderen van migranten uit Bangladesh of Myanmar die vastzitten in Australische detentiecentra voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea. Of voor de slachtoffers van overstromingen in Indonesië, die echt tot de allerarmsten behoren.”

PK: „Dat is waar en dat doen we ook. En op veel grotere schaal dan voor Australië. Als hele grote hulporganisatie, actief in zo’n 120 landen met 89 lopende noodhulpoperaties, zijn wij overal waar kinderen ons nodig hebben. Maar verwijzen naar waar het nog erger is, helpt Australische kinderen zeker niet.”

PH: „Dan blijf ik erbij dat humanitaire hulp aan de rijkste landen volstrekt overbodig is. Ook Save the Children heeft niet de middelen om alle rampen aan te pakken en moet selecteren.”

PK: „Dan blijf ík erbij dat kinderrechten universeel zijn en dat uitzonderlijke omstandigheden allereerst om actie vragen. Selecteren moet, maar alleen op basis van hulpbehoefte, niet op locatie of afkomst.”

PH: „Hulporganisaties hebben niet de middelen om de ‘hele wereld’ te helpen; ze moeten dus keuzes maken. Mijn keuze zou dan zijn om hulp te geven waar die hulp het hardst nodig is en het meeste effect heeft. Dat is niet in een rijk land als Australië.”

PK: „Kinderen zijn in veel gevallen letterlijk het kind van de rekening. Daarom zijn er niet-gouvernementele organisaties die los van de keuzes van regeringen, los van politieke (on)wil, gewoon helpen.”

PH: „Dat geeft geen antwoord op mijn opmerking dat ook bij Save the Children de middelen eindig zijn, dat de organisatie dus keuzes moet maken waar wel en waar niet te helpen. Dan is Australië een moeilijk te beargumenteren keuze.”

PK: „Kinderen worden onder zeer traumatiserende omstandigheden geëvacueerd naar soms moeilijk te bereiken opvangplaatsen. Bosbranden zijn gevaarlijk en eng. Psychotrauma ligt op de loer. Wij zijn daar aanwezig en zullen helpen. Dat kost geld en daar vragen we de donateurs hulp bij. Niks meer. Niks minder.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.