Pleegzorg

‘Ouders stoppen wegens systeem’

Bijna een kwart van de pleegouders stopt met het pleegouderschap uit onvrede over het zorgsysteem. Ze ervaren de samenwerking met pleegzorgorganisaties en jeugdbescherming als vermoeiend of vinden dat ze onvoldoende worden ondersteund. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland. In 2018 waren er ruim 16.500 pleeggezinnen, waarvan er iets meer dan 2.300 stopten. De interesse voor pleegouderschap is de afgelopen jaren afgenomen. Pleegzorg Nederland waarschuwde vorig jaar voor een „zorgwekkend” tekort. (NRC)