Patrijs in New York Times

Oh, dier Om sommige dieren kun je niet heen. De redactie wetenschap licht er iedere week eentje uit. Deze week: de patrijs.

Foto Getty Images

Met Kerst was de Nederlandse patrijs opeens populair in New York.

Niet als onderdeel van het feestmenu, maar als nieuws: The New York Times publiceerde een artikel over de achteruitgang van deze boerenlandvogel. In minder dan een halve eeuw is 90 procent van de patrijzen uit Nederland verdwenen als gevolg van de intensieve landbouw. Jaarrond zijn er nu nog zo’n 5.000 broedende patrijzen aanwezig; in de winter komen daar trekvogels uit Oost-Europa bij. Ook in België gaan patrijzen hard in aantal achteruit: daar is de landelijke populatie tussen 2007 en 2016 met 56 procent afgenomen tot zo’n 5.000 broedparen. In België is het nog toegestaan om op patrijzen te jagen, in Nederland niet meer. Op de Rode Lijst van IUCN staat de soort als ‘kwetsbaar’ vermeld.