Knops: ProDemos is na misstand op de goede weg

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (CDA) vindt dat ProDemos, de stichting die onder meer rondleidingen op het Binnenhof voor scholieren verzorgt, „goede stappen” heeft gezet om een veiliger werkklimaat te creëren. Het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ kwam vorig jaar in opspraak na publicaties over grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende.

Meerdere medewerkers klaagden over machtsmisbruik, intimiderend gedrag, cocaïnegebruik en „(pogingen tot) zoenen en aanraken” door die leidinggevende.

Sinds het incident heeft ProDemos onder meer een trainingssprogramma opgezet om medewerkers bewuster te maken van ongewenst gedrag, schrijven waarnemend directeur Reiner ter Kuile en Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht, donderdag in een voortgangsbrief aan de minister. Ook is het aantal vertrouwenspersonen verdubbeld van twee naar vier en stelde ProDemos een externe vertrouwenspersoon aan. De stichting wil dit jaar onder meer nog de capaciteit van de hr-afdeling vergroten.

De betrokken leidinggevende werd in februari ontslagen. Hij wordt niet vervolgd, omdat de medewerkers geen aangifte willen doen, meldt het OM, dat geen reden zag ambtshalve op te treden.