Brieven

Brieven

Foto Eric Brinkhorst

NRC meldt dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff nadenkt over een vuurwerkverbod (Dijkhoff overweegt toch vuurwerkverbod, 8/1). „Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk […] Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zo ver gaan”, heeft hij volgens NRC gezegd. In het geval van vuurwerk begrijp ik de terughoudendheid van Dijkhoff ten aanzien van verbieden niet. Het uitgangspunt van het liberalisme, zoals dat door grondleggers als John Locke en John Stuart Mill wordt weergegeven, is immers ‘zoveel mogelijk vrijheid voor het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt’. Voor mij is het overduidelijk dat de overlast, de vervuiling en het gevaar die een groep vuurwerk afstekende individuen veroorzaken de vrijheid van een heel grote groep anderen beperken. Een vuurwerkverbod lijkt mij dus juist een liberale maatregel.