Benzine

Overslag haven Amsterdam naar record

De overslag in de Amsterdamse haven heeft in 2019 opnieuw een record bereikt. Het volume ervan nam toe tot 86,3 miljoen ton. Dat is 6 procent meer dan in 2018, toen de overslag ook al een record bereikte. Dat heeft het havenbedrijf Port of Amsterdam, volledig in handen van de gemeente, donderdag bekendgemaakt.

Vooral fossiele brandstoffen werden op grotere schaal in- en uitgevoerd. „Dat is misschien niet het product dat boven aan ons verlanglijstje stond”, zei volgens Het Parool wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt (D66) bij de bekendmaking. De haven wil een centrale rol spelen in schone energie.

De overslag van benzine, het meest vervoerde product in de Amsterdamse haven, nam met 5 procent toe. De Amsterdamse haven is naar eigen zeggen de grootste overslaghaven voor benzine ter wereld: afgelopen jaar ging er 50 miljoen ton olieproducten door de haven.

Olieterminals in het havengebied ontvangen benzine van raffinaderijen in heel Noordwest-Europa, mengen die, en verschepen de benzine over de Atlantische Oceaan. De winstmarges voor West-Europese benzine waren het afgelopen jaar matig, en bedrijven reageerden door meer brandstof te leveren.

Daarnaast was er meer vraag naar steenkool in „niet-traditionele regio’s”, zoals Azië en het Zwarte Zeegebied. Afgelopen jaar werd er 18 procent meer kolen overgeslagen (16 miljoen ton). Volgend jaar zal dat weer afnemen, omdat de Hemwegcentrale, een kolencentrale, eind 2019 gesloten is. De haven wil in 2030 „kolenvrij” zijn.