‘Pleegouders stopten vooral vanwege problematisch zorgsysteem’

Gestopte pleegouders voelden zich onder andere onvoldoende ondersteund. Zo kregen ze horen „dat dit nou eenmaal bij het pleegouderschap hoort”.
In 2018 waren er ruim 16.500 pleeggezinnen in Nederland, waarvan er iets meer dan 2.300 stopten.
In 2018 waren er ruim 16.500 pleeggezinnen in Nederland, waarvan er iets meer dan 2.300 stopten. Foto Getty Images

Bijna een kwart van de pleegouders stopt met het pleegouderschap uit onvrede over het zorgsysteem. Ze ervaren de samenwerking met de jeugdbescherming of pleegzorg-organisaties als vermoeiend, raken gefrustreerd over het systeem of vinden dat ze onvoldoende worden ondersteund. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.

Die organisaties hielden een enquête onder bijna 550 pleegouders die in 2017 en 2018 stopten. In 2018 telde Nederland ruim 16.500 pleeggezinnen. Iets meer dan 2.300 daarvan stopten met hun pleegouderschap. Een deel daarvan was wellicht doorgegaan „als op een andere manier gehandeld was”, aldus de onderzoekers. Als pleegouders vroegtijdig stoppen, kan dit grote gevolgen hebben voor pleegkinderen, voor wie een nieuw gezin moet worden gevonden terwijl de pleegzorg onder druk staat.

Lees ook dit interview: ‘Soms zijn er helemaal geen pleegouders’

Onvoldoende geïnformeerd en gesteund

Met twintig pleeggezinnen werd uitgebreider gesproken door de onderzoekers. Sommigen gaven aan dat ze niet voldoende werden geïnformeerd over de problematiek van hun pleegkind, zoals een lichte verstandelijke beperking of ADHD. Pleegouders voelden zich bovendien niet gehoord wanneer ze specialistische hulp inschakelden. Daarnaast voelden velen zich niet erkend of serieus genomen door jeugdbeschermers als ze om ondersteuning vroegen. Sommige gezinnen die een lastige situatie ervoeren, kregen te horen „dat dit nou eenmaal bij het pleegouderschap hoort”.

Sinds de nieuwe Jeugdwet uit 2015 staat de pleegzorg onder druk. Die wet bepaalde dat kinderen zo veel mogelijk in gezinnen moeten opgroeien in plaats van in instellingen. De belangstelling voor het pleegouderschap is de afgelopen jaren echter afgenomen. Pleegzorg Nederland waarschuwde oktober vorig jaar voor een „zorgwekkend” tekort aan pleegouders. Volgens de laatste cijfers stonden er eind 2018 ruim 250 kinderen op de wachtlijst, een toename van bijna 45 procent ten opzichte van een jaar eerder.