Onderzoek

Milder regime in gevangenis leidt tot minder agressie

Met een soepeler regime in gevangenissen valt agressief gedrag sterk terug te dringen. Dat blijkt uit een experiment van Tilburg University met meer dan duizend gedetineerden. Bij de groep gevangenen die in verbeterde omstandigheden leefden, werden 60 procent minder incidenten met agressief gedrag gemeld.

In de gevangenis van Nieuwegein werden twee vleugels onderzocht. Eén vleugel kreeg het standaard gevangenisregime. In de andere vleugel werden de nieuwe regels ingevoerd. Gevangenen moesten zelf eten koken en boodschappen bestellen, konden met een pasje zelf naar arbeid- en sportactiviteiten en waren zelf verantwoordelijk hun cel van buitenaf af te sluiten als ze gingen recreëren. Ook regels voor bezoek en gebruik van de telefoon waren soepeler.

Het personeel en de gevangenen meldden dat het minder onrustig werd in de vleugel met de nieuwe regels. Het experiment, dat twee jaar heeft geduurd, eindigde in september 2018, het soepele regime in Nieuwegein is grotendeels teruggedraaid. Onderzoeker Ben Vollaard is positief over de resultaten. „Het waren veelbelovende maatregelen, maar het blijft spannend vooraf.” (NRC)