Knops tevreden over verbeteringen ProDemos na grensoverschrijdend gedrag

ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, kwam in opspraak na meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende. Minister Knops vindt dat de stichting „goede stappen” heeft gezet.
Het pand van ProDemos tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Het instituut geeft voorlichting over de democratie en de rechtsstaat.
Het pand van ProDemos tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Het instituut geeft voorlichting over de democratie en de rechtsstaat. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vindt dat ProDemos, de stichting die onder meer rondleidingen op het Binnenhof voor scholieren verzorgt, „goede stappen” heeft gezet richting een veiliger werkklimaat. Het Haagse huis voor democratie en rechtsstaat kwam vorig jaar in opspraak na publicaties over grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende.

Meerdere medewerkers klaagden afgelopen voorjaar over machtsmisbruik, intimiderend gedrag, cocaïnegebruik en „(pogingen tot) zoenen en aanraken” door een leidinggevende. In oktober oordeelde een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ProDemos „structureel tekort” had geschoten.

Lees ook: Bij misstand ProDemos ging alles fout

Sinds het incident heeft ProDemos onder meer een trainingssprogramma opgezet om medewerkers bewuster te maken van ongewenst gedrag, schrijven waarnemend directeur Reiner ter Kuile en Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht, donderdag in een voortgangsbrief aan minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (CDA). De meerderheid van de medewerkers heeft inmiddels deelgenomen aan de trainingen.

Ook is het aantal vertrouwenspersonen uitgebreid van twee naar vier en stelde ProDemos een externe vertrouwenspersoon aan. De catering van personeelsbijeenkomsten is uitbesteed aan een externe partij, die „duidelijke eindtijden” hanteert. De stichting wil dit jaar onder meer nog de capaciteit van de hr-afdeling vergroten.

Betrokken leidinggevende niet vervolgd

De betrokken leidinggevende werd in februari geschorst en ontslagen. Twee maanden later deed ProDemos aangifte, maar dat heeft niet tot vervolging door het Openbaar Ministerie geleid, schrijft de stichting. „Van de politie hebben wij medio november begrepen dat er geen verdere aangiften gedaan zijn en dat het OM geen reden ziet om ambtshalve op te treden of verder onderzoek te doen nu betrokkenen niet minderjarig waren of zich in een kwetsbare positie bevonden ten tijde van de feiten.” Volgens het OM in Den Haag „wilden de daadwerkelijk betrokkenen bij/slachtoffers van deze incidenten geen aangifte doen”.

In april legt de Raad van Toezicht „een integraal verbeterplan” voor aan de minister dat het vertrouwen volledig moet herstellen. ProDemos hoopt „nu en in de toekomst een goede bijdrage [te] kunnen blijven leveren aan het vergroten van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat”.