Hoe gaan andere landen om met vuurwerk?

Vuurwerkgebruik In Rusland en Italië kan je het hele jaar door vuurwerk kopen. De Fransen en de Spanjaarden vuren hun pijlen liever in de zomer af. In België mocht het met Oudjaar vaak niet, maar deden ze het toch.

In de Berlijnse wijk Neuköln werd met Oud en Nieuw vuurwerk gericht afgeschoten op politieauto’s en gebouwen.
In de Berlijnse wijk Neuköln werd met Oud en Nieuw vuurwerk gericht afgeschoten op politieauto’s en gebouwen. Foto OMER MESSINGER/EPA

Hoe gaan andere Europese landen om met vuurwerk? Een overzicht.

In België is het vuurwerkbeleid regionaal geregeld. In Brussel is privévuurwerk verboden, in Wallonië ook, maar niet in elke gemeente. En ook in Vlaanderen geldt sinds mei een vuurwerkverbod, al gaven sommige gemeenten wel toestemming om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Dat een verbod niet altijd werkt, bleek ook dit jaar weer: in meerdere gemeenten waar het verboden werd, staken burgers alsnog vuurwerk af – al is het lang niet zo massaal als in Nederland.

Lees ook dit verhaal: Meerderheid VVD- en CDA-burgemeesters wil een vuurwerkverbod

In Duitsland is net als in Nederland het traditionele afsteken van vuurwerk steeds meer omstreden. Maar een landelijk vuurwerkverbod is voorlopig nog onwaarschijnlijker dan een maximumsnelheid op de Autobahn. Sommige steden hebben wel vuurwerkverboden ingesteld voor bepaalde straten of pleinen. Geliefd en gehaat zijn de zogenoemde Polenböller, knalvuurwerk uit Oost-Europa. Dat de politie in Leipzig dit jaar met vuurpijlen werd bestookt, verhevigde het debat over de wenselijkheid van een verbod. Papieren lampionnen die kunnen opstijgen (die dit jaar in de dierentuin van Kleef tot een tragische brand in het apenhuis leidden) zijn in Duitsland al tien jaar verboden.

In Frankrijk is Quatorze Juillet de enige feestdag waarop het afsteken van vuurwerk door particulieren is toegestaan – alleen vuurwerk uit de categorie ‘zeer licht’ mag door kinderen worden aangestoken. Met nieuwjaarsgeknal hebben de Fransen weinig op. Gemeentes hebben zelf bevoegdheid vuurwerk voor bepaalde periodes te verbieden.

In Hongarije wordt op Oudejaarsavond (‘Szilvester’) het vuurwerk door de gemeente georganiseerd: groots, spectaculair en veilig. Vuurwerkverkoop is kleinschalig, met verplichte vergunning. Particulieren kopen het veelal bij een standje voor de ingang van een supermarkt. Hongaren steken het af in eigen tuin. Een paar jaar geleden verklaarde een tiental gemeenten, onder meer in het toeristische Bükk-gebergte, zich vuurwerkvrij, maar op nationaal niveau vond het geen navolging. Van een vuurwerkdiscussie is ook nauwelijks sprake.

In Italië mag in principe het hele jaar door vuurwerk met een sticker van goedkeuring verkocht worden aan mensen ouder dan veertien jaar. Vooral in het zuiden wordt met Oudjaar ook illegaal vuurwerk afgeschoten. Een aantal steden heeft een geheel of lokaal beperkt verbod ingesteld.

In Polen zit vuurwerk in de verdrukking. Polen zijn dierenliefhebbers, vooral de hond staat op een voetstuk, en voor menigeen is dat een belangrijk argument om rustig aan te doen. In veel grote en middelgrote steden, waaronder Warschau, Gdansk en Torun, werd dit jaar afgezien van een officiële vuurwerkshow en opgeroepen tot zelfbeheersing. Dat heeft maar deels gewerkt: tijdens de jaarwisseling vielen toch weer vele tientallen gewonden – exacte cijfers ontbreken – en vielen zelfs twee doden bij mogelijk aan vuurwerk gerelateerde branden.

Rusland heeft een lange vuurwerktraditie: tsaar Peter de Grote (1672-1725) was er dol op. Anno 2020 gaat er in Moskou geen week voorbij of er schieten wel ergens vuurpijlen de hemel in. Nationale feestdagen zijn niet compleet zonder spetterende vuurwerkshow. Rijke Russen zetten een huwelijk graag luister bij met pyrotechniek, georganiseerd door professionals. Met Nieuwjaar – de belangrijkste feestdag van het jaar – steken Russen ook graag zelf vuurwerk af. De verkoop en het afsteken van rotjes en vuurpijlen is niet gebonden aan een seizoen, maar er gelden wel beperkingen voor het gebruik ervan. Zo mag je geen rotjes afsteken na elf uur ’s avonds – behalve tijdens de jaarwisseling. Een verbod op vuurwerk is geen onderwerp van discussie in Rusland.

In Spanje wordt met nieuwjaar beperkt vuurwerk afgestoken. Het is gebruikelijker feesten in de zomer, zoals de nacht van San Juan, op te luisteren met vuurwerk. Het hele jaar door is er vuurwerk te koop, maar het afsteken is wel aan regels gebonden. Zo is het bij de zogenoemde Fallas in Valencia de gewoonte om dagen achtereen om 14.00 uur een show met keihard knalvuurwerk uit te voeren.

De ‘vuurwerknacht’ in het Verenigd Koninkrijk is niet met Oud en nieuw, maar op 5 november. Dan viert men Bonfire Night ofwel Guy Fawkes Night. De avond is een herinnering aan 5 november 1605. Toen werd het complot van Guy Fawkes om het Britse parlement op te blazen verijdeld, het zogenoemde buskruitverraad. In de dagen voor 5 november liggen ook in Britse supermarkten de knalpakketten achter de toonbank. Je hoort op straat inderdaad wat geknal, maar het neemt zelden of nooit Nederlandse vormen aan. Met oud en nieuw worden op veel plekken wel vuurwerkshows georganiseerd. Het spektakel in Londen, bij de Theems, is doorgaans lang van tevoren uitverkocht.

(Met medewerking van Stephane Alonso, Eva Cukier, Steven Derix, Juurd Eijsvoogel, Melle Garschagen, Koen Greven, Anouk van Kampen, Tijn Sadée)