Gemeenten

126 wethouders weg, hoogste aantal in vijftien jaar

In 2019 zijn 126 van de 1.144 wethouders tijdelijk of definitief weggestuurd, meldt het vakblad Binnenlands Bestuur donderdag. Alleen in 2004 sneuvelden meer wethouders: in totaal 157. De 126 wethouders moesten vorig jaar hun werk om verschillende redenen neerleggen. Voor de meesten kwam hun baan ten einde doordat de coalitie waarvan ze deel uitmaakte, klapte. Er kwamen 26 coalities ten val: een „ongekend hoog aantal” volgens Binnenlands Bestuur. Volgens het blad sneuvelden de meeste samenwerkingsverbanden vanwege „de onwil en het onvermogen om tot gezamenlijke afspraken te komen” of door financiële problemen. (NRC)