Analyse

Christenunie

Gesprek met Palestijnen afgeblazen wegens ‘aanvallen’ van Voordewind

Het had in alle opzichten een veelzijdige reis moeten worden, het bezoek van de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie aan Israël en de Palestijnse gebieden. En dus had Joël Voordewind, de buitenlandwoordvoerder van de fractie, een tjokvol reisprogramma bedacht.

Er was aandacht voor geopolitiek, met een bezoek aan de Golanhoogvlakte – het Syrische grondgebied dat Israël in de jaren tachtig annexeerde. De vijfkoppige fractie is ook gestopt bij het meer van Tiberias, waar „de Bijbel fysiek voor je ogen opengaat”. En er waren gesprekken ingepland over de naderende Israëlische verkiezingen en het stukgelopen vredesproces – met Israëliërs en Palestijnen.

Maar een uur voordat het gesprek met de Palestijnse vertegenwoordigers had moeten plaatsvinden, werd de ontmoeting afgeblazen, vertelt Voordewind. De reden? Hijzelf.

Een verklaring die PLO-bestuurder Hanan Ashrawi, een van de geplande gesprekspartners, een paar uur later uitstuurde bracht meer duidelijkheid. De weigering van Voordewind was volgens haar te wijten aan „zijn consistente en aanhoudende gewoonte om Palestijnen aan te vallen, te ontmenselijken en te belasteren”.

Als voorbeeld noemde Ashrawi het verzet van Voordewind tegen een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat eind vorig jaar besloot dat producten uit door Israël bezette gebieden een apart label moeten krijgen. Voordewind loodste een motie door de Tweede Kamer die zich tegen de uitspraak keerde en ging op bezoek bij pro-Israëlische politici op een conferentie in een van de illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied.

Lees meer over de uitspraak van het Europees Hof: Strijd om wijn raakt het hart van het nederzettingenbeleidk

Met die acties had Voordewind laten zien dat hij het internationaal recht negeerde als het op Palestijnen van toepassing was, oordeelde Ashrawi in de uitgebrachte verklaring. Ze besloot: „Als Palestijnse christen doet het me pijn dat andere christenen in staat zijn het voortdurende onrecht tegen mijn bevolkingsgroep met zoveel overtuiging te bevorderen.”

De Palestijnen wilden nog wel met de rest van de ChristenUnie-fractie spreken, bevestigt een woordvoerder van de Palestijnse missie in Nederland, als Voordewind maar weg zou blijven. „Dat heb ik ze voorgelegd”, aldus Voordewind. „Maar zij zeiden: als we gaan, gaan we met zijn allen. We laten onze samenstelling niet door haar bepalen.”

In plaats van het gesprek, dat drie uur had moeten duren, bracht zijn fractie de middag uiteindelijk door met een bezoek aan het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. En de Nederlandse ambassade in Ramallah regelde in allerijl nog een gesprek met een aantal Palestijnse jongeren.