Brieven

Brieven

Foto Getty

Wetenschapscolumnist Harald Merckelbach stelt voor om subsidies voor wetenschappelijk onderzoek voortaan maar te verloten (Verloot die onderzoekssubsidies, 4/1). Zijn voornaamste argument is dat de schaarse onderzoeksvoorstellen die nu nog geld krijgen niet significant beter zijn dan de voorstellen die het in de beoordelingsmallemolen net niet halen.

Wat hij niet noemt is dat de drie beste voorstellen echt beter zijn dan de drie slechtste en dat je bij loting dus het risico loopt dat die drie slechtste voorstellen het geld krijgen. Dat is niet goed voor (het aanzien van) de wetenschap. Ik betwijfel ook of alle projecten even zorgvuldig uitgedacht worden als er alleen geloot wordt. Bovendien leidt loten de aandacht af van het onderliggende probleem, en dat is dat Nederland veel te weinig geld uitgeeft aan serieus fundamenteel onderzoek dat de grondslag moet leggen voor de nieuwe kennis en dat de hoogopgeleide mensen moet opleveren waar Nederland straks geld mee moet verdienen. De 50 miljard die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) over zegt te hebben voor een ‘investeringsfonds’, kan rendabel besteed worden aan al die uitstekende basale onderzoeksprojecten die nu niet gehonoreerd worden en die – niet gehinderd door stikstofproblemen of personeelsgebrek – morgen kunnen beginnen.