Brieven

Brieven 7/1/2020

Immigratie (1)

Buit EU-burgers niet uit

De oproep van minister en vicepremier Hugo de Jonge (CDA) om arbeidsimmigratie beter te controleren komt geen dag te vroeg (‘Tachtigduizend migranten per jaar is te veel voor Nederland’, 4/1). De oplossing is: niet langer toestaan dat mensen uit andere EU-landen worden uitgebuit zonder fatsoenlijke huisvesting. En het is aan de werkgevers om voor die adequate huisvesting te zorgen. De overheid moet vervolgens actief toezicht houden en handhaven. Ontduiking van die plicht via onderaannemers moet worden bestreden via ketenaansprakelijkheid. In de praktijk zal zo’n koppeling vanzelf leiden tot een bovengrens. En als dan blijkt dat er meer vacatures zijn dan er beschikbare huisvesting is, gaat vanzelf de beloning omhoog en wordt dit werk weer interessant voor mensen met een uitkering die al een huis hebben. Die verplichting vormt geen inbreuk op het vrije verkeer van arbeid binnen de EU. Het Europees Sociaal Handvest eist immers ook dat iedereen fatsoenlijk wordt gehuisvest.

Immigratie (2)

Muur hindert welvaart

Minister Hugo de Jonge (CDA) heeft een punt over bevolkingsgroei in Nederland. Maar zijn de asielzoekers het probleem? Cijfers van CBS en IND laten zien dat zij maar ongeveer een twaalfde van de instroom uitmaken. Het gros bestaat uit EU-migranten en reguliere vreemdelingen (studenten, arbeidsmigranten, kennis en talent, en gezinsvorming/-hereniging). De minister vergeet ook dat economische groei voor een groot deel mogelijk is doordat Nederland immigratieland is – voor goedkope en andere door werkgevers gewenste arbeidsmigranten – én doorvoerland met open grenzen. Immigratie heeft dus voor meer dan 90 procent niets te maken met solidariteit, maar met eigenbelang. Een muur bouwen om Nederland tegen asielzoekers (als dat technisch al kan) tast de welvaart aan en lost het probleem van de bevolkingsgroei niet op.

Eerste maandag

Houd akoestisch anker

Prachtig artikel over de maandagse sirene (Wat het luchtalarm ons leert over wie we zijn, 4/1). Sinds 2006 neem ik het geluid bijna maandelijks op vanaf mijn balkon. De geluidssterkte kan nogal variëren, afhankelijk van de windrichting. Ik neem dan dus ook andere geluiden op: vogels, spelende kinderen of bouwgeluiden. Ik vermeld bij iedere opname datum en weersomstandigheden. De opnamen van een heel jaar zet ik achter elkaar en zo ontstaat een collage van twaalf keer hetzelfde geluid dat toch steeds weer anders klinkt. De wetenschap dat op dat moment iedereen in Nederland dit geluid hoort, geeft een extra charme. De sirene is echt een akoestisch ankerpunt in de tijd, en dus niet alleen voor mij. Laten we, ook als het NL-Alertsysteem goed werkt, de sirene maar handhaven. Voor de gezelligheid.

Gezonder eten

Zorg, geef voorbeeld

Terecht pleidooi voor gezonder voedsel in kantines en sportclubs en minder snackbars in de buurt van scholen (Ontzieken: gezond gaan leven als medicijn, 4/1). Maar wat me steeds weer verbaast is het ongezonde aanbod van de bezoekersrestaurants in ziekenhuizen, waar ik noodgedwongen veel tijd heb doorgebracht. Nergens vinden kroketten, saucijzenbroodjes, gevulde koeken, kokosmakronen en roomijs zo gretig aftrek als juist daar; producten vol harde vetten en calorieën. Bezoekers én patiënten gaan zich hier aan te buiten, vaak al vanaf ’s ochtends vroeg. Het zou ziekenhuizen sieren louter gezonde producten aan te bieden. Maar dat zal het verdienmodel wel niet toelaten, is mijn vermoeden.

Correcties/aanvullingen

Jong!

In de interviewrubriek Jong! (‘In Nederland is alles netjes, niks is kapot’, 4/1, p. 34-35) stond dat de moeder van de 15-jarige Walid Nawlo ‘consultant’ is en zijn vader ‘modeadviseur’. Het is andersom.

Tomatenpuree

In Spoor van tomatenpuree leidt naar Oeigoeren (4/1, E4-5) staat dat tomatenpuree niet wordt gemaakt van tomatenrassen die hard, taai en droog zijn. Dat is juist wel zo.