Brieven

Brieven 6/1/2020

Vuurwerk (1)

Middeleeuws wreed

Brandweermensen zijn tijdens hun werk belaagd met vuurwerk en moesten door de ME beschermd worden. In Amsterdam moesten hulpverleners zich terugtrekken. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) overweegt een totaalverbod. Overweegt? Zijn deze conclusies niet ernstig genoeg? Een vader en zoon stikken in een lift door vuurwerk. Plus alle andere kinderen en jongeren die ook dit jaar vingers en ogen verloren. Omdat volwassen bewindslieden vinden dat de Nederlandse particulier recht heeft op een gevaarlijke en vervuilende hobby? Hopelijk kijken we snel terug op de wrede middeleeuwen van rond de eeuwwisseling waarin we dit toestonden.

Vuurwerk (2)

Vuurwerkshow werkt

Tot voor een aantal jaar organiseerde een Indonesisch restaurant in het centrum van Tilburg in de nieuwjaarsnacht een vuurwerkshow. Die begon rond 00.30 uur en duurde 15 à 20 minuten. Mensen uit de hele buurt kwamen in die nacht naar die plek. Behalve dat het vuurwerk erg mooi was, was het ook gezellig. Helaas is het restaurant er op een gegeven moment mee gestopt. Het kan dus anders. Verbied het consumentenvuurwerk. Laat in elke wijk van de stad een vuurwerkshow organiseren door van tevoren aangewezen personen. Vergunningen worden door de gemeenten afgegeven. Het verhoogt de veiligheid en ook de saamhorigheid in de wijken.

Hongaarse Vluchtelingen

Niet te vergelijken

Briefschrijver Knottnerus (Brieven, 2/1) vergelijkt de opname door Nederland van Hongaarse vluchtelingen in 1956 met de weigering van Orbán om überhaupt vluchtelingen op te nemen. Het is echter goed te bedenken dat de Hongaarse vluchtelingen voor Nederland bondgenoten waren in de Koude Oorlog. Iedere opgenomen Hongaar betekende een lange neus naar Moskou en naar de eigen communisten. Voor Hongarije, waar voornamelijk Syrische moslims proberen binnen te komen, is het een andere zaak: Hongarije heeft niet alleen veertig jaar Russische bezetting achter de rug, waar men geen prettige herinneringen aan heeft, maar ook, van 1526 – 1699, een Turkse bezetting waar Hongarije evenmin erg positief over is. Ik kan Orbán niet helemaal ongelijk geven, gezien deze ervaringen, dat hij probeert om moslims zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Toeslagenaffaire

De schade is veel groter

Wat mij al geruime tijd opvalt in de berichtgeving over de toeslagenaffaire, is dat in de media over ‘compensatie’ en over ‘vergoeding’ wordt gesproken. En dat náást de geconstateerde ‘onrechtmatigheid’ van het handelen door de Belastingdienst. Maar er is een groot verschil tussen ‘compensatie' of ‘vergoeding’ en ‘schadeloosstelling’. Opvallend, omdat mensen in grote financiële problemen zijn geraakt, tot en met huizenverkoop aan toe. De daadwerkelijke schade kan dan ook vele malen groter zijn dan de teruggevorderde toeslagenbedragen. Heeft de overheid met deze ‘compensatie’ en ‘vergoeding’ alle verdere aansprakelijkheid jegens slachtoffers afgekocht? Heeft de overheid de slachtoffers papieren laten tekenen in die richting? Heeft de overheid de slachtoffers voldoende en correct geïnformeerd? Of heeft de overheid de slachtoffers erop gewezen dat slechts sprake is van een eerste tegemoetkoming in de schade? En dat de overheid door het slachtoffer aansprakelijk kan worden gesteld voor alle overige schadeposten waarvan enig causaal verband bestaat met het onrechtmatig handelen van de overheid? Want pas dán wordt er écht recht gedaan. Een recht dat in de miljoenen euro’s kan gaan lopen.

Correcties/aanvullingen

Nieuwjaarsnacht

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 2 januari staat een foto van een man tegenover een ME’er, met de tekst ‘Meer branden, meer geweld. Omstanders gooiden vuurwerk en stenen naar de brandweer, die vaker moest uitrukken dan vorig jaar’. Dit zou de indruk kunnen wekken dat de man op de foto bij de branden of het geweld betrokken was. Dit is niet het geval.