Brieven

Oorlogsgebieden in een beschaafd land?

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

In de nieuwjaarsnacht vielen twee dodelijke slachtoffers in Arnhem ten gevolge van het afsteken van vuurwerk. Twee leden van een gezin, vader en zoon, kwamen om in een lift. Twee andere leden van het gezin werden ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis. Is dit de wake-up call voor de minister van Justitie? Het politieke signaal om alsnog een algemeen vuurwerkverbod in te stellen op de verkoop aan en het afsteken door particulieren?

Op oudejaarsavond bezocht de minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus (CDA), brandweerlieden van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het advies dat zij hem gaven laat zich raden. Elk jaar weer lijken de grote steden op een oorlogsgebied waarin politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden worden belaagd met vuurwerk en worden gehinderd in hun werk. Je wilt dat deze hulpverleners toch niet aandoen?

Eerder werden adviezen van de korpschef van de Nationale Politie, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van oogarts dr. Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam om consumentenvuurwerk te verbieden genegeerd. Ik roep de minister op om samen met de Tweede Kamer alsnog wetgeving te ontwikkelen en aan te nemen die voor het eind van 2020 de verkoop en het afsteken van vuurwerk door particulieren strafbaar stelt. Wij leven toch in een beschaafd land?


arts niet-praktiserend, Luitenant-kolonel-arts b.d. (Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht)