Brieven

Brieven 4/1/2020

Vuurwerk (2)

Kijk naar ouders

In de commentaren op de vreselijke brand in de flat in Arnhem, veroorzaakt door een 12- en een 13-jarige, mis ik de vraag waar die ouders waren. Die zouden aansprakelijk moeten zijn. Deze kinderen hebben kattekwaad uitgehaald met vreselijke gevolgen. Maar ze hoorden helemaal niet alleen op straat te zijn.

Vuurwerk (3)

Sensatiekop

Vanzelfsprekend besteedt NRC aandacht aan de afschuwelijke gebeurtenis in de lift van een brandende flat in Arnhem. Moet dit bericht op de voorpagina? Dat hangt af van het andere nieuws en is in dit geval goed verdedigbaar. Maar de krant slaat de plank volledig mis met de sensatiekop boven het artikel: Ze konden in de lift geen kant meer op (2/1). Deze past een krant als NRC niet.

Vuurwerk (4)

Buitengesloten

NRC kwam met een bericht over het vuurwerkgeweld: Meer geweld tegen agenten en twee doden (2/1). Grafiekje erbij, paar getalletjes, klaar? Ooit gehoord van die ongelukkige tweedeling in de samenleving die per jaar sterker wordt? Ja, die bedoel ik, die kloof tussen arm en rijk. Ik vermoed dat veel van de rottigheid van de nieuwjaarsnacht voortkomt uit het gevoel van buitengesloten zijn. Dit is een van de weinige keren dat al die kansloze jongeren lekker in het donker iets terug kunnen doen. Hulpverleners staan in hun optiek aan de kant van het establishment. Empathie met een ander is lastig op te brengen als niemand het ooit met jou heeft. Dit zal alleen maar erger worden.

Woningmarkt

Overaanbod?

In zijn column De wilde rit van de woningmarkt (28/12) acht Maarten Schinkel het ondanks alles aannemelijk dat we een overaanbod van woningen tegemoet kunnen zien. Dit lijkt mij vooralsnog veel te geruststellend. Er zijn namelijk structurele oorzaken voor de huidige gespannen huizenmarkt die een spoedig herstel in de weg staan. Ten eerste de veel sneller dan verwachte bevolkingsgroei door immigratie. Ten tweede het gebrek aan woonlocaties: de lagere overheden en met name de provinciale overheden hebben, door onderschatting van de vraag en het streven naar behoud van open ruimte, te weinig ruimte voor woningbouw ontwikkeld. Tevens is hierdoor de grondprijs sterk gestegen, wat er mede toe heeft bijgedragen dat de nieuwbouwwoningen zo duur zijn geworden. Ten derde: de woningcorporaties zijn vleugellam gemaakt, met het gevolg dat zij de laatste jaren veel minder woningen hebben gebouwd dan de bedoeling is en hebben zij na de kredietcrisis de woningbouw niet op peil kunnen houden.

Alleen een groot gevoel van urgentie zal het tij kunnen keren.


Adviseur regionale economie

Leefstijl

Niet zo eenzijdig

In zijn brief van 2 januari 2019 schrijft Peter van der Vlis dat NRC steeds meer artikelsen publiceert over veganisme en het niet of minder eten van vlees . (Brieven 2/1/2020) Beste Peter, zolang de enige vegetarische recepten in de rubriek ‘Thuiskok’ over zoetigheid of salades gaan, lijkt het mij dat je je nog geen zorgen hoeft te maken dat het thema ‘vlees’ eenzijdig wordt belicht in NRC.

Tutoyeren

Laat ons kiezen

Frits Abrahams schreef eind vorig jaar een paar keer over het ongevraagd tutoyeren door allerhande instanties. Ook ik stoor mij daar zeer aan. Voldoen aan wettelijke verplichtingen bij de Kamer van Koophandel? Ik word op de site uiterst populair aangesproken. Zaken doen met ING? Alsof we samen in de zandbak hebben gezeten. Een brief van KPN aan mijn 90-jarige moeder: „Het was een jaar waarin we met jou van alles hebben meegemaakt.” Ongepast en onverstandig, omdat er een gebrek aan respect in doorklinkt. Op de middelbare school waarop ik werk, zeggen de leerlingen keurig mevrouw, meneer en u tegen de medewerkers. Dat is voor iedereen prettig, omdat dat de verhoudingen markeert, leidend tot passend wederzijds respect. Mopperen is makkelijk, maar een oplossing soms ook: laat de Kamer van Koophandel, ING, diverse verzekeraars en alle andere neo-tutoyeerders op hun site een keuzeknop aanbrengen. Precies zo’n knop als waarmee in veel gevallen tussen een Nederlandse of Engelse versie van de site kan worden gekozen. ‘Wilt u (!) dat wij u met ‘je’ aanspreken? Klik dan hier.’ Niet klikken betekent met u worden aangesproken, wel klikken een vrijwillige keus voor tutoyeren. Weg ergernis, terug passende communicatie. In ieders belang.

conferences

Minder kijkcijfers

Claudia de Breij verslaat Martijn Koning, kopt NRC op 2 januari. Haar Oudejaarsconference was kennelijk meer geslaagd, maar de recensie begint met de kijkcijfers en in de kop is sprake van een ‘battle’. Artikelen en analyses over televisie, en zeker over de veelbesproken praatprogramma’s, gaan inmiddels ook in NRC goeddeels over concurrentie, kijkcijfers en marktaandeel. Dat is kennelijk ons wereldbeeld geworden. Dat NRC daarin eigen, andere keuzes kan maken, geef ik de redactie graag in overweging.

Liquidaties

Maak T. anoniem

Mag ik voorstellen om de verdachte weer gewoon ‘T.’ te noemen en dan het liefst ook nog zonder voornaam? (Advocaten kroongetuige Nabil B. in zaak-Taghi blijven anoniem, 3/1) Eerst heb ik mij een beetje geërgerd omdat NRC bleef herhalen dat T. geen bezwaar had tegen het noemen van zijn volledige naam. Nu vind ik dat het eigenlijk veel te veel eer is. Media maken van hem een Bekende Nederlander. Dat zal hij prachtig vinden in Vught. Neem een voorbeeld aan de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die weigerde de naam van de aanslagpleger op twee moskeeën te noemen. Ikzelf doe mijn best om de naam van B., de massamoordenaar uit Noorwegen, te vergeten.

Jordaanoproer

Palingoproer

In het artikel VVD, toon liberale moed en verbied dat vuurwerk (3/2) wordt aan het oproer in de Jordaan van 1886 gerefereerd als ‘Jordaanoproer’. Niet fout, maar dat oproer werd en wordt in de volksmond het ‘Palingoproer’ genoemd. Het Jordaanoproer wordt geassocieerd met de rellen die in 1934 in diezelfde Jordaan uitbraken als gevolg van de verlaging van de steunuitkeringen midden in de crisis.