Wetenschap in 2020: van oermens tot kunstmatige intelligentie

Vooruitblik Wat kunnen we verwachten van de wetenschap in 2020?

Foto Pierre Carril

Wie zeven redacteuren vraagt naar hun wetenschapsvoorspellingen voor 2020 krijgt twee soorten antwoorden: de ene helft ziet dood en verderfenis in zijn glazen bol, de andere helft bespeurt juist hoop aan de horizon. Dus: onderzoek naar de teloorgang van de aarde, vertrapte bevolkingsgroepen en het uitsterven van de dino’s, maar óók onderzoek naar persoonlijke medicatie, kunstmatige intelligentie en weldadig dna-geknutsel.

Wat bijna alle voorspellingen gemeen hebben, is de centrale plaats die techniek inmiddels inneemt binnen alle wetenschapsgebieden. Deze ontwikkeling maakt steeds fijnmaziger onderzoek mogelijk. Archeologen ontpoppen zich met hun studie naar prehistorisch dna tot genetici, paleo-ontologen gebruiken nauwkeurige insectencamera’s en artsen knippen met crispr-geneeskunde erfelijke ziektes stuk.

Wat ook opvalt aan de voorspellingen is de maatschappelijke relevantie van veel van het onderzoek waarnaar de wetenschapsredactie van NRC uitziet. Natuurlijk, er zijn nog altijd zat wetenschappers die publiceren voor hun vakgenoten, maar onderzoeksfinanciers vragen steeds meer om praktische toepassingen van onderzoek, valorisatie heet dat, en wetenschappers geven daar gehoor aan. Niet alleen medische ontwikkelingen vinden hun weg naar de maatschappij, zelfs historici dragen met hun onderzoek naar bijvoorbeeld het slavernijverleden bij aan de discussie over actuele onderwerpen.

Dus: somber of hoopgevend, de wetenschap blijft ook in 2020 onverminderd relevant.