Vorig jaar meer aanvragen duurzame energie dan budget

In de tweede helft van 2019 werd voor ruim 9 miljard euro subsidie aangevraagd voor de opwekking van duurzame energie. Het beschikbare budget is 5 miljard euro.
Een deel van de Ermelose wijk West is uitgekozen als Wijk van de Toekomst. Zonnepanelen worden geïnstalleerd.
Een deel van de Ermelose wijk West is uitgekozen als Wijk van de Toekomst. Zonnepanelen worden geïnstalleerd. Foto Bram Petraeus

De waarde van het aantal subsidieaanvragen voor duurzame energie (SDE+) was het afgelopen najaar hoger dan het maximaal beschikbare budget. In de tweede helft van 2019 werd voor ruim 9 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 5 miljard euro beschikbaar is. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de aanvragen van de stimuleringsregeling beoordeelt.

Met de SDE+-regeling kunnen bedrijven en instellingen subsidie aanvragen om duurzame energie op te wekken door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. De „goedkoopste en efficiëntste” projecten komen het eerst in aanmerking voor subsidie, aldus een woordvoerder van de RVO.

Lees ook: Te weinig ruimte voor alle opgewekte stroom

In de eerste helft van vorig jaar werd voor een lager bedrag subsidie aangevraagd, namelijk 4,8 miljard euro, terwijl ook toen 5 miljard euro beschikbaar was. Uiteindelijk werd voor 3,9 miljard euro aan subsidies toegezegd. Het geld dat is overgebleven uit de eerste ronde, kan niet worden ingezet voor de tweede ronde in het najaar.

Het is niet bekend waarom de subsidieregeling in de tweede helft van vorig jaar zo veel aanvragen trok. In het najaar van 2018 werd ook meer aangevraagd dan het budget toeliet.

Duurzame energie

De SDE+-regeling is sinds 2011 van kracht en is de belangrijkste stimulans van het Rijk voor het opwekken van hernieuwbare energie. In het voorjaar van 2020 is de laatste keer dat subsidie wordt verdeeld onder de huidige regeling. Dit jaar wordt de subsidieregeling namelijk uitgebreid. Onder de nieuwe SDE++-regeling komen ook projecten in aanmerking die leiden tot een CO2-reductie maar geen duurzame energie opwekken.

Het aandeel duurzame energie was in 2018 in Nederland 7,4 procent van het totale energieverbruik, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar eerder toen het percentage op 6,6 procent lag. Over vorig jaar zijn nog geen cijfers bekend. Nederland moet van de Europese Unie in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen, maar gaat dat vrijwel zeker niet halen.