Grote zorgen in Kamer over interne onrust Gezondheidsraad

Werksfeer Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zich over de problemen van de Gezondheidsraad buigt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zal binnenkort vragen van de Kamer over de Gezondheidsraad moeten beantwoorden.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zal binnenkort vragen van de Kamer over de Gezondheidsraad moeten beantwoorden. Foto Koen van Weel /ANP

In de Tweede Kamer is met grote bezorgdheid gereageerd op de berichten over de interne problemen bij de Gezondheidsraad. Zowel oppositie- als coalitiepartijen willen opheldering over de situatie van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA).

NRC berichtte vrijdag dat het secretariaat van de Gezondheidsraad, waar zo’n vijftig medewerkers werken, al jaren gebukt gaat onder een sfeer van intimidatie en een ernstig verziekte werkcultuur. Medewerkers wijzen naar algemeen secretaris Margo Kerkhof, die geen kritiek zou dulden en een reorganisatie heeft doorgezet waar een fors deel van de medewerkers, inclusief de ondernemingsraad, niet achter kon staan.

Lees ook: ‘Na het uiten van kritiek hadden we plots een slecht funtioneringsgesprek’

Verschillende ‘verandermanagers’ probeerden de afgelopen jaren de werksfeer te verbeteren, maar uit een enquête van vakbond FNV bleek in oktober dat nog altijd een derde van de medewerkers zich geïntimideerd voelt door de leiding.

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat minister De Jonge bekijkt of het management bij het secretariaat, met algemeen secretaris Kerkhof aan het hoofd, „voldoende draagvlak heeft en voldoende capabel is om de zaak vlot te trekken”. Hij noemt het „zeer ongewenst” dat er „zo’n grote tegenstelling is tussen het management en de werkvloer”.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt het „heel verontrustend” dat er zoveel interne onrust is bij de Gezondheidsraad, mede door de reorganisatie. „Het is goed dat de organisatie kijkt hoe zichzelf te verbeteren, maar hier proef ik dat we een hele grote groep medewerkers aan het kwijtraken zijn. Daar word ik niet vrolijk van.”

Van den Berg wil schriftelijke vragen stellen en wil weten of het een goed idee is dat er meer managers op het relatief kleine secretariaat aan het werk gaan. De VVD-fractie in de Tweede Kamer zegt dat „het aan de leiding en de medewerkers zelf is om een prettige werkcultuur te bewerkstelligen”.

‘Het moet sneller’

De Kamerleden zijn het er over eens dat de adviezen van de Gezondheidsraad van hoge kwaliteit zijn. Wel verschillen ze van mening of de adviezen te lang op zich laten wachten. VVD’er Hayke Veldman vindt van wel. „Als er een nieuw vaccin op de markt komt, wil ik dat we niet achter de feiten aanlopen en er direct een advies komt. Over de inhoud is iedereen tevreden, maar het moet sneller.” De ‘doorlooptijd’ van adviezen verkorten is één van de doelstellingen van de ingezette reorganisatie.

SP-Kamerlid Van Gerven vindt snelheid minder van belang. „Goed werk heeft tijd nodig. De Gezondheidsraad is geen bedrijf dat morgen een product kan leveren. Misschien kunnen zaken sneller, maar ik vind het niet doorslaggevend. Kwaliteit is veel belangrijker.”

D66-Kamerlid Vera Bergkamp laat weten dat ze bezorgd is dat de interne onrust effect gaat hebben op de kwaliteit van de adviezen. „Dat zou zeer ongewenst zijn”, zegt Bergkamp. Ze wil er De Jonge binnenkort over bevragen in een Kamerdebat. De PvdA vindt het ook tijd dat De

Jonge nu ingrijpt en vraagt de Kamer per brief te informeren over ‘de acties die hij gaat ondernemen’.