Brieven

Brieven

Foto Getty Images

NRC gaf in 2019 veel aandacht aan de almaar toenemende impact van menselijk handelen op klimaat en ecosystemen wereldwijd, en aan de noodzaak om als samenleving een nieuwe koers in te slaan (bijvoorbeeld: Uitsterven van soorten is urgent: wees veel zuiniger op de natuur, 7/5). Desondanks gebruiken NRC-journalisten nog steeds het bruto binnenlands product (bbp) als voornaamste maat voor de economie, en wordt toenemende groei van het bbp gekwalificeerd met positieve termen als „gunstig”, en afnemende groei met negatieve termen als „malaise,” ongeacht het effect op milieu, gezondheid, en welzijn (Nederlandse economie groeit, maar hoelang nog?, 15/8 ). Daarom zou ik aan de economieredactie willen vragen om in 2020 meer rekening te houden met de aanbevelingen van de VN-commissie IPBES, het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, in hun rapport over wereldwijde biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarin wordt aanbevolen dat „men wegstuurt van het huidige beperkte model van economische groei” en „indicatoren zoals bbp vervangt door indicatoren die in staat zijn om meer holistische, langetermijnvisies op economie en kwaliteit van leven te omvatten”. Een goed voornemen voor 2020?