‘Angstcultuur bij Gezondheidsraad door sfeer van intimidatie’

Adviesorgaan

De Gezondheidsraad wordt geteisterd door een sfeer van intimidatie, sociale onveiligheid en een verziekte werkcultuur waarin kritiek uiten niet mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van NRC, dat sprak met elf (oud-)medewerkers en in het bezit is van interne documenten. Ook is er een cultuurstrijd gaande tussen de leiding, die wil reorganiseren, en medewerkers die daar weinig in zien.

De problemen spelen bij het secretariaat, waar zo’n vijftig medewerkers de ongeveer 110 wetenschappers van de raad ondersteunen bij de adviezen aan ministeries en parlement.

De Ondernemingsraad zegt in een interne memo van afgelopen zomer dat de organisatie „buiten adem” is. „Medewerkers worden hoe langer hoe moedelozer, kijken of duiken weg, melden zich ziek of vertrekken.” Medewerkers wijzen naar algemeen secretaris Margo Kerkhof en haar besluit te reorganiseren om het publiceren van adviezen te versnellen. Zij zou geen kritiek dulden en kritische medewerkers adviseren een andere baan te zoeken. In een FNV-enquête zei een derde van alle medewerkers zich geïntimideerd te voelen door de leiding. Een deel zegt psychische of lichamelijke klachten te hebben, zoals overspannenheid en slapeloze nachten. De Gezondheidsraad erkent dat de werksfeer moet verbeteren, maar noemt de problematiek „complex”.

Interne polarisatie pagina 10-11