Nederland heeft nu meer dan 17,4 miljoen inwoners

Per saldo groeide de Nederlandse bevolking door migratie met 114 duizend personen. Er vestigden zich vorig jaar vooral meer mensen uit het buitenland.
De laatste keer dat de Nederland bevolking zo hard groeide als vorig jaar was in 1975, het jaar dat Suriname onafhankelijk werd.
De laatste keer dat de Nederland bevolking zo hard groeide als vorig jaar was in 1975, het jaar dat Suriname onafhankelijk werd. Foto Marcel van den Bergh

De Nederlandse bevolking is in 2019 harder gegroeid dan de 44 jaar ervoor. Nederland heeft er vorig jaar naar schatting 132.000 inwoners bij gekregen en daarmee wonen er nu meer dan 17,4 miljoen mensen in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers over de bevolkingssamenstelling van 2019. De groei van het afgelopen jaar is vooral veroorzaakt door migratie.

Nederland telt nu 4,2 miljoen inwoners met een migratieachtergrond. In 2060 zullen dat er 7,6 miljoen zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, hebben zich vorig jaar 272.000 mensen in Nederland gevestigd. Dat zou een toename van 28.000 migranten ten opzichte van 2018 betekenen. Omdat tegelijkertijd 158.000 Nederlanders naar het buitenland vertrokken, komt het migratiesaldo uit op 114.000 mensen. Er werden in 2019 18.000 meer baby’s geboren dan dat er mensen stierven, aldus het CBS. De zogeheten natuurlijke aanwas valt daarmee drieduizend hoger uit dan in 2018.

Bijna 50 procent van de nieuwkomers in 2019 kwam uit een Europees land, 85 procent van die landen was bovendien een EU-land. Dat is een trend die in 2018 werd ingezet. In de jaren daarvoor waren de meeste nieuwkomers in Nederland vluchtelingen uit Syrië. Vorig jaar kwamen er volgens het CBS zestienduizend asielmigranten naar Nederland, nog geen 6 procent van de totale immigratie.

Randgemeenten in de lift

De meeste migranten vestigden zich net als in de voorgaande jaren in grote steden, die er in absolute aantallen de meeste mensen bij kregen: van een kleine 11.000 mensen erbij in Amsterdam, tot bijna 5.000 in Utrecht. Dat betekent overigens niet dat alle steden het aantal inwoners zagen groeien, bijna alle grote plaatsen zagen meer inwoners gaan dan komen. Van de vijf grootste gemeenten raakte alleen Utrecht nauwelijks inwoners kwijt. De meeste Nederlanders die uit een stad verhuisden, gingen naar een kleinere stad of randgemeente van hun vorige woonplaats. Vooral Almere kreeg er daardoor mensen bij: ruim 6 procent.

Bevolkingskrimp deed zich ook in 2019 vooral voor in de buitengebieden, zoals bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Oost-Groningen. Wel neemt het aantal gemeenten waar dat fenomeen zich voordoet af: van 91 in 2017 naar 63 vorig jaar. Omdat ook migranten zijn gaan wonen in krimpgemeenten, nam de bevolking daar toe en konden de gemeenten van de ‘krimplijst’.