Opinie

Context

In 010

Er wonen heel wat landelijk befaamde politici in Rotterdam, maar telkens als ik een van hen tegenkom, gebeurt er iets vreemds met mij. Ik sta als aan de grond genageld en denk: wie is dit? Een paar maanden geleden zag ik ’s ochtends vroeg een bekend gezicht ter hoogte van de Beukelsdijk. De man zat op de fiets en lachte vrolijk. Er volgden uren van gepieker: waar kende ik hem van? Een paar dagen later herhaalde het tafereel zich op ongeveer dezelfde plaats. En toen herinnerde ik me zijn naam weer: minister Koolmees van sociale zaken. Zijn lach had hem verraden.

Ministers moeten niet op de Beukelsdijk fietsen, vind ik. Het is uiterst verwarrend. Ze dienen zich te beperken tot hun natuurlijke biotoop: het tv-scherm, achter een katheder, met een boos kamerlid bij de interruptiemicrofoon. Dan staan ze in hun juiste context, en weet de burger waar hij aan toe is.

Ik sta niet alleen in mijn verlangen naar context. Pas vroeg ik aan fotograaf Caspari de Geus in het Westerpaviljoen: weet je wie er gisteren vlak naast je het AD zat te lezen? „Nee”, zei hij. „Het was Frans Weisglas”, antwoordde ik, „oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Ik wist het toen ik thuiskwam.” „Oh ja!”, reageerde hij, „je hebt gelijk: Frans Weisglas.”

Caspari heeft hetzelfde als ik. „Mensen van de atletiekbaan herken ik niet als ze op de Mathenesserlaan lopen met hun hondje. Ze hebben dan andere kleding aan in een andere omgeving. Dat brengt me in de war.”

Oud-staatssecretaris van cultuur, Rick van der Ploeg, kan erover meepraten. Ik ontmoette hem een paar zaterdagochtenden achtereen bij de banketbakker in Blijdorp, en bekende dat ik even had moeten peinzen over zijn naam. „Ach ja”, beaamde hij meteen. „Jaren geleden liep ik met Adri Duivesteijn en Felix Rottenberg over de Nieuwmarkt in Amsterdam. Een passant herkende alleen mij, en mijn collega’s niet. Daar waren Adri en Felix nogal zuur over. Tótdat ze hoorden waarvan de man mij meende te kennen: u bent toch Kees uit Flodder?”

Zie je wel, dacht ik, op het Binnenhof was die fout vast niet gemaakt. Gelukkig ben ik niet de enige met een contextprobleem. Maar ik geloof dat ik in het nieuwe jaar toch ga proberen wat meer out of the box te denken.