Nieuwe aanwijzing voor meteorietkrater in Zuid-Laos

Geologie De aarde werd 800.000 jaar geleden getroffen door een grote meteoriet. Maar waar precies? Geologen denken het antwoord te hebben.

Door de onderzoekers geanalyseerde kwartskristallen.
Door de onderzoekers geanalyseerde kwartskristallen. Foto Kerry Sieh

In grote delen van Australië en Zuidoost-Azië is nog veel weggeslingerd gesteente te vinden dat afkomstig is van een meteorietinslag van bijna 800.000 jaar geleden. Maar over de precieze plek van de krater zijn geologen het nog altijd niet eens. Wetenschappers uit Singapore, Thailand, Laos en de Verenigde Staten schrijven deze week in PNAS nieuwe aanwijzingen te hebben dat de krater onder een groot vulkanisch plateau in Zuid-Laos verborgen ligt.

Het gebied waarover de glasachtige gesteenten (tektieten) door de inslag verspreid zijn, beslaat ongeveer 10 procent van het aardoppervlak. „Dit is het grootste strooiveld dat überhaupt gevonden is”, zegt Jan Smit, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is een van de grondleggers van de inslagtheorie, die dicteert dat een meteorietinslag 65 miljoen jaar geleden in Mexico de belangrijkste oorzaak was voor de ondergang van dinosauriërs. De krater van de relatief jonge inslag in Azië zou op satellietbeelden te zien moeten zijn. „Maar toch”, zegt Smit, „wordt hier al jaren naar gezocht”.

Vulkanisch gesteente

Eerder onderzoek wees uit dat de inslagplek waarschijnlijk in het westelijke deel van Indochina moet liggen. De krater zou in theorie weggeërodeerd kunnen zijn, maar volgens de onderzoekers kan dit in die 800.000 jaar maar enkele tientallen meters zijn geweest – te weinig om een hele krater te verbergen. Daarom is het waarschijnlijker dat de krater is opgevuld met vulkanisch gesteente. „En de enige plek waar die sedimenten dik genoeg zijn om een krater te verbergen, is het Bolavenplateau”, aldus Kerry Sieh, eerste auteur van de publicatie.

Om die hypothese te verifiëren analyseerden de wetenschappers onder meer de chemische samenstelling van de tektieten en de leeftijd van het sediment (de uitgeharde lavastromen) op de plek van de krater. Ook voerden zij zwaartekrachtmetingen uit in en rond het Bolavenplateau, waarop verschillen in dichtheid van het bodemgesteente te zien zijn, en analyseerden zij deformaties in kwartskristallen als gevolg van de hoge druk van de inslag.

„Ze hebben het bijzonder grondig geanalyseerd”, zegt Smit, „maar de directe bewijzen zijn er nog niet. De zwaartekrachtsmetingen zijn nog niet overtuigend, daar is bijvoorbeeld geen duidelijke kraterrand te zien.” Wel is dit onderzoek een goede aanleiding om boringen te doen in het gebied, denkt Smit. „Het is een kwestie van tijd dat ze de krater vinden.”