Miljoenenboetes voor telecomproviders om delen onjuiste informatie

KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone zijn niet duidelijk over eenmalige afsluitkosten, vindt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Onbeperkte bundels hebben bovendien wel degelijk een limiet.
Een T-Mobile-winkel.
Een T-Mobile-winkel. Foto Lex van Lieshout/ANP

Telecomproviders KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone moeten miljoenenboetes betalen omdat zij „onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod” op hun websites hebben gedeeld. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt maandag bekendgemaakt. De boetes variëren van ruim 2,7 miljoen euro voor Tele2 tot bijna 4 miljoen euro voor T-Mobile.

KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben zich schuldig gemaakt aan verschillende zaken. Alle vier vermelden niet duidelijk dat er eenmalige kosten worden gerekend bij de aanbieding van een abonnement. Tele2 en T-Mobile zeggen verder dat bepaalde databundels onbeperkt gebruikt kunnen worden, terwijl er wel degelijk een limiet is. KPN deed hetzelfde met bel- en sms-bundels. Vodafone toonde tot slot een abonnementsprijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij VodafoneZiggo.

Lees ook: Is de ACM wel effectief als waakhond tegen kartels?

De ACM schrijft dat telecomproviders „juiste en volledige informatie” moeten bieden zodat consumenten een goede afweging kunnen maken over wat voor hen het beste abonnement is. Het delen van onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie, aldus de toezichthouder.

‘Disproportioneel en onterecht’

Alle vier de providers hebben inmiddels bekendgemaakt het niet eens te zijn met de opgelegde boetes. Zij hebben bezwaar ingesteld tegen het besluit van de ACM. Tele2 en T-Mobile (die in 2018 fuseerden) stellen het „fundamenteel oneens” te zijn met het besluit van de ACM en de bijbehorende onderbouwing. Volgens de providers hebben zij hun „beperkende voorwaarden” altijd transparant weergegeven op hun websites. Ook zou klanten die een abonnement afsluiten meermaals verteld worden dat er eenmalige kosten in rekening worden gebracht. De providers zeggen bovendien „verbijsterd” te zijn over de „disproportionele” hoogte van de boetes.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo stelt desgevraagd dat het boetebesluit „disproportioneel en onterecht” is, maar wil dit niet verder toelichten zolang de bewaarprocedure loopt. Ook een KPN-woordvoerder wil niet „in de media toelichten” waarom KPN bezwaar aantekent. Wel stelt hij dat klanten die de niet-vermelde limiet overschreden hebben, hiervoor nooit hebben hoeven betalen.

De hoogte van de boetes is gebaseerd op de omzet van de verschillende bedrijven. De ACM kan boetes opleggen ter hoogte van 1 procent van de omzet van de overtreder.