Familie, vrienden, buren: 96 procent heeft wekelijks sociaal contact

Het CBS publiceert dinsdag een overzicht van de sociale contacten van Nederlanders. Het aandeel burgers dat contact heeft met buren is sinds 2012 afgenomen.
Familieleden nemen een selfie. Met hun vrienden en familieleden hebben Nederlanders het vaakst dagelijks contact via WhatsApp, sms of chat.
Familieleden nemen een selfie. Met hun vrienden en familieleden hebben Nederlanders het vaakst dagelijks contact via WhatsApp, sms of chat. Foto GettyImages

Nederlanders hadden in 2018 minder contact met hun buren dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceert. Had in 2012 nog bijna 20 procent van de ondervraagden elke dag contact met een buur, vorig jaar was dat aandeel gedaald naar 13 procent. Dit terwijl de frequentie voor andere contacten veel hoger ligt: 30 procent van de mensen communiceert dagelijks met een vriend of familielid.

Het CBS spreekt van „regelmatige sociale contacten” als burgers minstens wekelijks contact hebben met familieleden, vrienden of buren. Van de Nederlanders van 15 jaar of ouder geeft 96 procent aan dat zij zulke contacten hebben. In 2018 gaf meer dan 80 procent van de respondenten aan minstens wekelijks contact te hebben met een familielid. 85 procent had wekelijks contact met een vriend, 58 procent met buren.

Tevreden, toch behoefte aan meer

Onder zowel vrienden als familieleden verlopen de dagelijkse contacten via de telefoon, en dan vooral via Whatsapp of andere tekstberichtenservices. Ouderen en mannen hebben juist liever persoonlijk contact met vrienden. In totaal hebben jongeren, mensen in de laagste inkomensgroep en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond het vaakst contact met vrienden. Juist die jongeren en respondenten met een niet-westerse achtergrond zouden nóg wel meer sociale contacten willen hebben.

Die behoefte aan frequenter contact wordt door meer ondervraagden gedeeld: in totaal wil 36 procent vaker met familieleden communiceren en 41 procent vaker met vrienden. Vrouwen hebben meer behoefte aan familiecontact dan mannen. In vergelijking met burgers in hogere inkomensgroepen, willen mensen met de laagste inkomens meer contact met familie en buren. Ook hier zijn de buren minder ‘populair’: 17 procent van de ondervraagden wil meer contact met hen.

De CBS-onderzoekers concluderen dat mensen minder tevreden zijn over hun contact met familie of vrienden als de frequentie van het contact afneemt. De respondenten die minstens één keer per maand contact hebben met familie, geven daarvoor gemiddeld een 8,1. Voor het maandelijkse vriendencontact geven de respondenten gemiddeld een 8,3.