Afghanistan

‘Taliban overwegen verzoek om minder geweld te gebruiken’

De Taliban overwegen een verzoek van de Verenigde Staten om minder geweld te gebruiken, als onderdeel van de vredesbesprekingen die een eerste stap moeten zijn in het beëidigen van de oorlog in Afghanistan. In het weekend meldden internationale media dat de Taliban bereid waren tot een tijdelijk, algeheel staakt-het-vuren, dat een gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen mogelijk moest maken. Later relativeerden de Taliban die berichten. De vredesbesprekingen werden in september abrupt stilgelegd door president Trump, maar zijn sindsdien voorzichtig hervat. (AFP)