Botswana

Nieuw record voor stropen neushoorns

Natuurbehoud Recordaantal neushoorns gestroo

Een gestroopte neushoorn in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark.
Een gestroopte neushoorn in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark. Foto Wikus de Wet/AFP

In het noorden van Botswana is in iets meer dan een jaar tijd een recordaantal neushoorns gestroopt. Het ministerie van Milieu, Natuurlijke Grondstoffen en Toerisme stelt dat sinds oktober 2018 éénendertig dieren dood zijn aangetroffen in de Okavangodelta. Het gaat om 23 witte neushoorns en acht zwarte. Botswana, waar tussen 2007 en 2017 slechts zes neushoorns werd gedood om hun hoorn, gold lang als gidsland in natuurbescherming, met name van neushoorns en olifanten. Het land voerde een shoot-to-kill-beleid als het om stropers gaat. Dit jaar veranderde dat: Botswana pleitte voor een tijdelijke opschorting van het verbod op de handel in ivoor en stelde voor om jachtvergunningen uit te geven voor olifanten. (Reuters)