Brieven

Brieven 27/12/2019

Algoritme

Lul ze de kop gek, Jules

Ik probeerde in een reactie een kleine hommage te doen aan Jules Deelder. Ik gebruikte daarin het werkwoord ‘lullen’, ongebreideld praten, in het Rotterdams. Ik schreef: „Jules, lul ze de kop gek, daarboven.” Binnen een seconde werd mij door het gebruikte algoritme van NRC medegedeeld dat mijn bijdrage geweigerd werd vanwege een ongepast woord. Pff. We hebben China niet nodig als voorbeeld van hoe de robotisering van taalanalyse tot censuur leidt.

Stikstofregels

Help kleinere boeren

Veel boeren hebben steeds te maken met een wisselend overheidsbeleid. De belastingdienst kan niet snel veranderen, zegt de regering, maar boeren die met de natuur werken hebben ook een langetermijnplanning. Als de regels steeds veranderen kun je daar nooit snel genoeg op inspelen. Kleinere boeren hebben hulp nodig. In de praktijk hebben ze maar net een boterham op hun bord; al het geld moet naar de bedrijfsvoering om het hoofd boven water te houden!

klimaatuitspraak

De valse vlag van XR

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) staat niet achter het doel van Urgenda. Deze groep eist immers nul CO2-emissies in 2025; een in alle opzichten onmogelijk doel. Urgenda eist dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 procent moet zijn verminderd; het Klimaatakkoord schiet daarin te kort. Daarom trekken die XR-vlaggen boven het artikel Hoogste rechter dwingt kabinet tot meer CO2-reductie ten onrechte de winst van Urgenda naar zich toe.