Ondernemingskamer: XS4ALL mag opgaan in KPN

De ondernemingsraad van XS4ALL stapte naar de rechter omdat het verdwijnen van het merk slecht zou zijn voor KPN, XS4ALL en de klanten.
Protest bij de ingang van het hoofdkantoor van KPN in januari van dit jaar.
Protest bij de ingang van het hoofdkantoor van KPN in januari van dit jaar. Foto ANP/Lex van Lieshout

XS4ALL mag geïntegreerd worden in KPN, waarmee de merknaam verdwijnt. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof maandag bepaald. XS4ALL had beschikking over genoeg informatie, heeft de ondernemingsraad goed zijn werk laten doen en heeft het besluit voldoende gemotiveerd, vindt de Ondernemingskamer. De ondernemingsraad (or) van XS4ALL was naar de rechter gestapt omdat de besluitvorming niet goed zou zijn verlopen, maar kreeg daarin ongelijk.

Volgens de or van XS4ALL was het besluit om het bedrijf op te laten gaan in KPN voor zowel het moederbedrijf, XS4ALL als de klanten van XS4ALL slecht. De plannen zouden te duur zijn en mogelijk klanten kosten, en werden door de or ontraden. Meer dan 50.000 klanten van de provider hebben uit protest een petitie getekend.

‘Bijzondere positie’

De or vond dat er te weinig rekening is gehouden met de bijzondere positie die XS4ALL bekleedde binnen KPN. Het merk kreeg de ruimte om onder meer betere apparatuur te leveren, op eigen wijze klantenservice te verlenen en zich hard te maken voor privacy, veiligheid en open internet. Als het merk opgaat in KPN, komt dat alles volgens de or in gevaar. Bovendien zou het plan zakelijk niet goed genoeg onderbouwd zijn. Om die redenen wilde de or een onderzoek naar de gang van zaken en ingrijpen in het bestuur van XS4ALL.

Beide verzoeken van de or zijn afgewezen. Het besluit was wel goed onderbouwd, er was wel aandacht voor de bijzondere positie van XS4ALL en er is wel goed gekeken naar alternatieve voorstellen, aldus het Amsterdamse Gerechtshof.

Kritiek

Al sinds de bekendmaking dat het merk XS4ALL zou verdwijnen, klinkt er luide kritiek op het plan en zijn initiatieven ontplooid om het merk op een andere manier voort te zetten. Als KPN niet met het merk verder wil, zou het overgenomen kunnen worden, opperde de ondernemingsraad. Daar waren kandidaten voor, maar KPN zag een overname niet zitten.

Een groep activistische klanten en (oud-)medewerkers van XS4ALL zette een nieuwe provider op die in de oorspronkelijke geest van XS4ALL verder zou werken. Dat bedrijf, genaamd Freedom Internet, is in oprichting.