Hoge belasting op vermogen mogelijk schending Europees recht

Het gerechtshof heeft een vonnis van de Hoge Raad bevestigd: hoge belastingtarieven kunnen bij lage rente een schending van Europese regelgeving zijn.
Het kabinet wint momenteel advies in over eventuele compensaties bij schendingen van Europese regelgeving.
Het kabinet wint momenteel advies in over eventuele compensaties bij schendingen van Europese regelgeving. Foto Sem van der Wal/ANP

Hoge belastingtarieven over eigen vermogen zijn bij lage rente een schending van Europese regelgeving, maar om je recht te halen moet je een rechter overtuigen dat in jouw individuele zaak sprake is van „een buitensporig zware last”. Dat staat in een ongepubliceerd vonnis van het Gerechtshof Den Haag van vorige week over belastingafdracht in 2014 en 2015 dat NRC inzag. Met dit vonnis bevestigt het hof een eerdere uitspraak van de Hoge Raad over 2013 en 2014.

Het hof oordeelt - net als de Raad in juni - dat bij een rendement van minder dan 1,2 procent de huidige belastingtarieven in strijd zijn met het „recht op ongestoord genot van eigendom” zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Doordat de fiscus in 2015 meer belasting hief over vermogen in box 3 dan dat burgers als gemiddeld rendement eruit wisten te slepen, was er „op stelselniveau” sprake van een schending van het eigendomsrecht. Op basis van deze uitspraak kunnen belastingbetalers proberen bij een rechter aannemelijk te maken dat zij „een buitensporig zware last” hebben gedragen.

Wachten op kabinet

Het hof wil echter niet zo ver gaan dat het compensatie voorschrijft in de zaak tussen een individuele belastingbetaler en de fiscus waar het vonnis over gaat. Het Haagse hof verwijst daarvoor naar de politiek. Het kabinet laat zich momenteel adviseren over eventuele compensaties bij schendingen van Europese regels. Volgens de rechter „onderneemt” de wetgever „actie” en is het wachten tot die met conclusies komt.

Volgens fiscaal adviseur Cor Overduin, die de belastingbetaler in deze zaak vertegenwoordigde, is het niettemin een belangrijke uitspraak. „Het hof concretiseert hiermee de uitspraak van de Hoge Raad”, zegt hij. „Het laat zien dat het foute boel is als je onder de 1,2 procent rendement zit.” Ook voor 2016 kan dit de Belastingdienst in problemen brengen, aldus de fiscalist. „Toen lagen de rentes nog lager dan in 2015.”