Brieven

Brieven NRC Handelsblad 23/12/2019

Plagiaat

En de studenten dan?

Het lezen van het rapport van de twee juristen, tevens hoogleraren, over het vermeende academische wangedrag van de Amsterdamse hoogleraar Van den Boom, kost weinig moeite (‘Voormalig UvA-rector Van den Boom was slordig, maar plagieerde niet’, 17/12). Het bestaat uit louter zeven pagina’s, zonder appendices met bronnen en zonder een lijst van gehoorde deskundigen. Maar het zadelde mij wel op met een ernstige gewetensvraag. Hun enge definitie van plagiaat, te weten het presenteren van „wetenschappelijke inzichten en ideeën van anderen” als van jezelf, laat toe dat je teksten letterlijk mag overschrijven, zoals Van den Boom deed. Ik wreef mijn ogen uit toen ik dat las, want moet ik mij nu, met terugwerkende kracht, schuldig voelen jegens die studenten die ik in mijn loopbaan als docent heb gestraft voor plagiaat volgens de oude, maar mijns inziens juiste definitie? Waren dat destijds ook slechts ‘slordigheden’ van het soort dat bij de hoogleraar is vastgesteld? Heb ik me zelfs onbedoeld schuldig gemaakt aan klasse-justitie?

Menno Snel (1)

Trad de juiste af?

Staatsecretaris Menno Snel heeft vorige week terecht zijn verantwoordelijkheid genomen voor de hardvochtige en misplaatste werkwijze van de belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. Hij had zijn ijverige ambtenaren niet genoeg in de hand. Minister Bijleveld van Defensie hecht meer aan het pluche en neemt geen verantwoordelijkheid voor het te laat en onvolledig informeren van de Tweede Kamer over het bombardement op Hawija en het grote aantal Iraakse burgerdoden. Zij verschuilt zich liever achter haar voorganger, achter andere ministers en achter informatie die Amerika zou moeten aanleveren, en vindt dat nabestaanden zich voor compensatie maar moeten melden bij de Iraakse regering… Premier Rutte vindt het aantal Iraakse doden zelfs „irrelevant” (sic!). De zeventig burgerdoden waren slechts een „gerucht” en kennelijk niet belangrijk genoeg om zelf proactief uit te zoeken. Rutte moet zich hiervoor schamen. Bijleveld moet direct opstappen. En Snel had ik gegund dat hij de belastingdienst op orde zou kunnen brengen. Aan zijn verantwoordelijkheidsbesef kan Bijleveld een voorbeeld nemen. Het parlement mag zich de vraag stellen: is de juiste bewindspersoon opgestapt?

Menno Snel (2)

Machtsmisbruik

Uw hoofdredactioneel commentaar toont wel erg veel begrip voor het zwart lakken in de dossiers van de belastingdienst (Toeslagenprobleem is met aftreden van Menno Snel niet weg, 19/12). Hoe weet u zo zeker dat dat noodzakelijk was? Verder: u concludeert dat Snel niet het probleem was maar het systeem van toeslagen zelf. Dit ontkent het machtsmisbruik bij de controle op de toepassing van het systeem. Het had NRC gesierd als u een kritischer houding had aangenomen en daaraan de vraag had verbonden hoe de Belastingdienst nu op orde kan worden gebracht. Hoe wordt voorkomen dat dit opnieuw kan plaatsvinden?

Farmers Defence Force

Nuance over ‘de boeren’

Weer zo’n stomme kop in NRC: Boeren radicaliseren en zetten bijval op het spel (19/12). ‘De boer' radicaliseert helemaal niet, de organisatie Farmers Defence Force radicaliseert! Het over één kam scheren van alle boeren zien we vaker en andere kranten doen er aan mee.

Natuurlijk bekt een woordje als boer lekkerder dan Farmers Defence Force, maar kort dat dan af tot FDF en laat de overige boeren buiten schot. Juist dit openingsartikel maakt duidelijk dat FDF moeilijk gezien kan worden als vertegenwoordiger van ‘de boeren’.

Correcties/aanvullingen

Boerenprotest

In het artikel Boeren radicaliseren en zetten bijval op het spel (19/12, voorpagina) staat: „De boeren wisten wel het NOS Journaal van twee uur te kapen door een aantal verklaringen live voor de camera’s voor te lezen.” Kapen was hier een te sterk woord, de uitzending werd niet gegijzeld door de boeren. De redactie gaf hen de ruimte verklaringen voor te lezen.