Rubberkorrels nog steeds op meeste kunstgrasvelden

Onderzoek | Kunstgras In negen van de tien grootste Nederlandse gemeente liggen nog altijd kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Gemeenten treffen nog maar beperkt maatregelen.

De verontreiniging van het milieu is volgens de Wet bodembescherming verboden, maar er lijkt geen sprake van handhaving.
De verontreiniging van het milieu is volgens de Wet bodembescherming verboden, maar er lijkt geen sprake van handhaving. Foto Merlin Daleman

In negen van de tien grootste gemeenten van Nederland liggen nog altijd kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Dat blijkt uit een rondgang van NRC. Alleen in de gemeente Nijmegen liggen geen velden met rubberkorrels. De helft van de gemeenten – waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – wil tussen 2023 en 2030 alle velden met rubberkorrels vervangen. In plaats daarvan wordt meestal gekozen voor kunststofkorrels of kurk.

Gemeenten treffen maatregelen om de verspreiding van rubbergranulaat te beperken, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal. Zo zijn in de gemeente Tilburg bij slechts één sportveld maatregelen genomen, in de gemeente Breda gaat het om twee velden. In de gemeente Amsterdam loopt een test met het plaatsen van een verhoging rondom drie sportvelden om de korrels binnen de lijnen te houden. Een woordvoerder van de gemeente noemt de resultaten „niet veelbelovend”.

Lees ook het achtergrondverhaal: Voetballers verstoren de natuur met giftige rubberkorrels

Elk jaar verdwijnt zo’n 720.000 kg rubber in het milieu. In de korrels zijn zware metalen en ook kankerverwekkende stoffen aanwezig, maar die komen slechts in verwaarloosbare hoeveelheden vrij en zijn daardoor niet schadelijk voor de volksgezondheid. De zware metalen zijn mogelijk wel schadelijk voor het milieu rondom de velden. Maximaal 46 procent van de organismen in de grond rond de sportvelden kan daarvan negatieve effecten ondervinden.

De verontreiniging van het milieu is volgens de Wet bodembescherming verboden, maar er lijkt geen sprake van handhaving. Een woordvoerder van minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) laat weten dat de rubberkorrels „niet leiden tot onaanvaardbare risico’s voor mensen of huisdieren”. Op het milieu-aspect wil de woordvoerder verder niet ingaan. „Minister Van Veldhoven blijft met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in gesprek over de initiatieven ter preventie van de verspreiding van rubbergranulaat.”