Justitie

Wetsvoorstel: verbod radicale clubs simpeler

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) wil radicale en extremistische organisaties makkelijker kunnen verbieden en ontbinden. De minister heeft vrijdag daarvoor een wetsvoorstel ingediend. Bedreigingen van radicale en extremistische groepen zijn de afgelopen jaren toegenomen, schrijft Dekker. Hij wil in de wet concreter vastleggen wat in strijd is of kan zijn met de openbare orde. Dit moet het makkelijker maken om te bewijzen dat een organisatie aanzet tot haat en geweld of de nationale veiligheid bedreigt. (NRC)