Brieven

Brieven NRC Handelsblad 20/12/2019

Boerenprotest

Ook onze kinderen

De agressie die de boeren van Farmers Decence Force uitstralen, onder andere bij monde van Mark van den Oever, wordt veroorzaakt door emoties, gecombineerd met een gebrek aan slaap na maanden actie, lees ik. (Boeren gaan van hard tot radicaal, 18/12). Het gaat om de toekomst van hun kinderen, die het bedrijf van hun ouders en grootouders niet op dezelfde wijze kunnen voortzetten. Maar ook al in september en oktober van dit jaar, aan het begin van de boerenprotesten, manifesteerde FDF zich op bijzonder agressieve wijze. En inderdaad, het gaat om de toekomst. Want ook de toekomst van ónze kinderen staat op het spel. Als er geen drastische (stikstof)maatregelen worden genomen, komt de toekomst van alle kinderen in gevaar. Dat betekent dat ingrijpende veranderingen, óók in de landbouwsector, onvermijdelijk zijn. Zolang FDF de feiten blijft ontkennen, en met agressie de noodzakelijke maatregelen probeert tegen te houden, wordt de toekomst van ons allemaal bedreigd.

Toeslagen

Beter een nieuwe dienst

Bij de Belastingdienst moet een cultuuromslag plaatsvinden, benadrukte staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) bij zijn aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Maar een dergelijke verandering is niet eenvoudig en niet snel door te voeren. Hetgeen, na alles wat er mis gegaan is, wel zou moeten. Om dat te bereiken is het veel effectiever een nieuwe dienst Toeslagen te creëeren. Waarmee dan bovendien de Belastingdienst van deze oneigenlijke taak wordt verlost. En snel meer broodnodig ervaren personeel vrij kan maken voor zijn hoofdtaak.

Moeilijke krant (1)

Men neme een andere

Hester Minnema pleit in haar ingezonden brief (Eerste klas, 18/12) voor een toelichting bij de, naar zij meent, moeilijke woorden die NRC vaak gebruikt. Ik adviseer haar om een krant te gaan lezen waarin deze woorden niet voorkomen, er is genoeg keuze. Laat de lezers van NRC gewoon de artikelen lezen met woorden die voor hen geen probleem vormen. Zulke lezers zijn er ook genoeg.

Moeilijke krant (2)

Woord opzoeken, leuk!

In tegenstelling tot de lezeres die zich ergert aan het gebruik van ‘moeilijke woorden’, vind ik het op mijn 65ste nog steeds leuk om nieuwe woorden te leren. Als brugklasser op het lyceum heb ik ooit van een leraar de raad gekregen elk woord dat ik niet ken in het woordenboek op te zoeken en de betekenis ervan uit mijn hoofd te leren. Door deze raad op te volgen heb ik een grote woordenschat opgebouwd, waaraan ik dankzij de krant zo nu en dan weer iets kan toevoegen. Dankjewel, NRC!

Verzekeringsarts

Betekenisvol beroep

„Niemand gaat geneeskunde studeren om verzekeringsarts te worden” is een achterhaalde these (Verzekeringsarts: minder sexy dan hartchirurg, wel hard nodig, 6/12). Het artikel is een goedbedoelde aanzet tot nuancering, maar helaas bevestigen kop en de teneur de beeldvorming. Natuurlijk, het is ironisch bedoeld en de insider weet inderdaad beter. Toch wennen de ‘hardnekkige vooroordelen’ niet. Maar er zijn niet veel insiders. En toegegeven, de eerste televisieserie met verzekeringsartsen in de hoofdrol moet nog worden gemaakt. Maar kiezen voor het medisch specialisme verzekeringsgeneeskunde is een bewust positieve overweging om opgeleid te worden tot medisch specialist die opereert vanuit de scharnierpositie tussen mens, maatschappij en bedrijfsleven. Dat is betekenisvol. Dat vind ik.

Correcties/aanvullingen

Toeslagen

In het bericht Ouders in toeslagenaffaire voor Kerst gecompenseerd (17/12, p. 2) stond dat de toeslagenaffaire aan het licht kwam via een zaak van een gastouderbureau in Eindhoven, waarvan driehonderd ouders slachtoffer werden. Het betrof echter een gastouderbureau in Capelle aan den IJssel.